polski

TAIZÉ

Rosja: Pielgrzymka do Moskwy

Przesłanie od Metropolity Hilariona

 
Do Czcigodnego Brata Aloisa,
Przeora monastycznej Wspólnoty Taizé,
i do młodzieży przybyłej z pielgrzymką do Moskwy,
20-25 kwietnia 2011

Drogi Bracie Aloisie!
Drodzy Bracia i Siostry!

Serdecznie witam was, przybyłych na te święte dni Wielkiego Tygodnia i Chrystusowej Paschy z pielgrzymką do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W tym roku chrześcijanie na całym świecie w tym samym czasie przeżywają wydarzenia Męki Pańskiej i Zmartwychwstania. Modlitwa podczas prawosławnych nabożeństw w moskiewskich świątyniach pomoże wam zbliżyć się do głębin wschodniej teologii i poezji liturgicznej, kontemplujących tajemnicę zbawienia rodu ludzkiego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podczas Świętej Liturgii Wielkiego Czwartku Kościół wspomina ustanowienie Tajemnicy Eucharystii i umycie apostołom nóg przez naszego Pana na znak tego, że „Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Uczestnicząc w liturgii Wielkiego Piątku i słuchając 12 fragmentów Ewangelii o Męce Pańskiej, będziecie świadkami niesprawiedliwego skazania Pana na śmierć, Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu. Wielka Sobota stanie się dla was przygotowaniem do świętowania Święta nad świętami – powstania z martwych Zbawiciela świata, kiedy w noc paschalną zabrzmią słowa radosnego triumfu: Chrystus Zmartwychwstał!

Mam nadzieję, że wasza pielgrzymka pomoże wam lepiej poznać Rosyjską Cerkiew Prawosławną, jej historię, spuściznę duchową i współczesność. Przecierpiawszy ucisk i mękę krzyżową w latach reżimu komunistycznego, Cerkiew Rosyjska, dzięki łasce Bożej, odradza dziś swoje zbawcze posługiwanie i niesie nowinę o Chrystusie Zmartwychwstałym we wszystkie rejony życia społecznego. Wzywam was, młodzi ludzie z różnych stron Europy, żebyście zanieśli do swoich domów, miast i krajów to światło nowego, przemienionego życia, w którym będziecie mieć udział podczas tych świętych dni w Moskwie. Dopóki przemiana widzialnego świata jeszcze nie osiągnęła swojej pełni a mrok tego czasu wciąż zniekształca oblicze Bożego stworzenia, wy, młodzi chrześcijanie, jako „synowie światłości” (Łk 16, 8) jesteście wezwani, by stawać się świadkami światła Zmartwychwstania Chrystusa, wcielając ideały ewangelii w swoje życie i aktywnie uczestnicząc w życiu społeczeństwa.

Życzę wam wszystkim, żeby dni waszego pielgrzymowania przyniosły duchowe owoce, życzę pełni paschalnej radości i proszę dla was o Boże błogosławieństwo.

Hilarion,
Przewodniczący Wydziału Kontaktów Zagranicznych
Patriarchatu Moskiewskiego,
metropolita Wołkołamski

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2011