polski

TAIZÉ

Kigali

Jak przygotować się do spotkania?

 

Po międzynarodowym spotkaniu młodych ludzi w Nairobi, które miało miejsce w 2008 roku, przedstawiciele lokalnego Kościoła i duszpasterze młodzieży zaprosili braci z Taizé do przygotowania kolejnego etapu Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię w Kigali. To spotkanie będzie okazją dla młodych ludzi z regionu Wielkich Jezior, Afryki wschodniej i innych krajów, by doświadczyć czym jest komunia, dzielenie się, wspólna refleksja oraz chrześcijańskie życie w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. A także do zastanowienia się, jak być świadkami Chrystusa i Kościoła oraz jak budować zaufanie i pokój w swoich lokalnych społecznościach.

Rwanda to małe państwo, bez dostępu do morza. Nieobce są jej wyzwania krajów tego regionu. Od bratobójczej rzezi w roku 1994 Rwandyjczycy pracują z wielkim zaangażowaniem nad odbudową i rozwojem swojego kraju, m.in. w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo, infrastruktura, edukacja, opieka zdrowotna, energetyka, zarządzanie krajem. Ich osiągnięcia dają nadzieję innym krajom.

Rwandyjczycy zaprosili nas do wyruszenia na pielgrzymkę w imię Jezusa, by doświadczyć ich gościnności, hojności oraz dzielić radość z bycia razem i wspólnego wychwalania Zmartwychwstałego Pana.

Odpowiedź na ich zaproszenie i wzięcie udziału w spotkaniu w Kigali w roku 2012 będzie świadectwem zaufania i miłości. Nie zamierzamy komentować i oceniać przeszłości czy też brać udziału w niekończących się dyskusjach. Chcemy naprawdę słuchać ludzi, tego co noszą w sercu, by wzmocnić naszą determinację i pragnienie wzięcia odpowiedzialności za swoje własne życie.

Razem będziemy medytować w ciszy nad źródłami naszej wiary – tajemnicą śmierci i zmartwychwstania, Jego Miłości silniejszej od zła i przemocy. Spotkanie z tymi, którzy doświadczyli niewyobrażalnego cierpienia i dramatu w 1994 roku i próbują od lat odzyskać utracony pokój i wolność serca oraz odnaleźć drogę do pojednania w swoich lokalnych społecznościach i całym kraju będzie dla nas unikalnym darem i doświadczeniem wiary chrześcijańskiej.

Udział w spotkaniu w Kigali wymaga dużej świadomości, odpowiedzialności, wrażliwości i głębokiego osobistego przygotowania. Dlatego niezbędnym elementem przygotowań będzie modlitwa. Może ona pomóc nam przygotować się na podróż i spotkanie z naszymi rwandyjskimi gospodarzami. Refleksja i wymiana myśli w naszych lokalnych wspólnotach nad źródłami pojednania oraz jak żyć w codzienności w zgodzie z takimi wartościami jak wierność, przebaczenie i służba innym również pomoże nam lepiej i pełniej spotkać się z innymi uczestnikami pielgrzymki w Kigali.

Każdy, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniu w Kigali, jest zaproszony, by już teraz, w sposób duchowy, wyruszyć w drogę przez modlitwę i pogłębianie swojej wiary oraz większe zaangażowanie w życie swojej miejscowej wspólnoty chrześcijańskiej. Przygotowując się do wyjazdu do Kigali, możemy:

1. Modlić się wraz z naszą lokalną wspólnotą lub z regularnie spotykającą się grupą modlitewną. Dzięki temu nasz wyjazd stanie się prawdziwie pielgrzymką związaną z życiem naszej parafii, grupy, czy duszpasterstwa.

2. Rozważać z innymi treść „Listu z Chile” i zwrócić szczególną uwagę na następujące tematy: Świadomy wybór radości. Droga szczęścia polega na oddawaniu siebie samego, dzień po dniu. Przyjąć i dalej przekazać Boże przebaczenie...

Od uczestników oczekuje się pełnego udziału w czterodniowym programie spotkania. Przygotowanie jest potrzebne, aby pielgrzymka zaufania rozpoczęła się już w domu i byśmy po przybyciu na miejsce byli gotowi przyjąć gościnę, która nam zostanie ofiarowana, wziąć aktywny udział w „wymianie darów” i wzajemnym dzieleniu się pośród różnorodności języków, kultur i wyznań.

Mieszkańcy Rwandy lub krajów Afryki Wschodniej mogą zapytać w swoich parafiach, kiedy odbędą się spotkania przygotowujące. Podczas nadchodzących miesięcy bracia z Taizé i młodzi wolontariusze będą pomagać w tych spotkaniach.

Jeżeli mieszkasz w Europie, postaraj się przyjechać do Taizé przed pielgrzymką do Kigali, by wziąć udział w spotkaniu przygotowującym.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2011