polski

TAIZÉ

Rwanda 2011

Kolejny etap przed spotkaniem w Kigali w 2012 roku

 
Dwóch braci wraz z dwoma młodymi Kenijczykami od 8 do 20 listopada przebywało w Rwandzie w ramach przygotowań do kolejnego etapu pielgrzymki zaufania przez ziemię, planowanego na 14 – 18 listopada 2012 roku w Kigali.
JPEG - 23.8 kb

Droga krzyżowa

Na początku należało odwiedzić osoby odpowiedzialne za parafie oraz duszpasterzy pracujących z młodzieżą, aby zapoznać ich z przygotowaniami do planowanego spotkania i wyznaczyć datę spotkania z młodymi, którzy ewentualnie chcieliby w takie przygotowania się zaangażować. Trzeba było jednocześnie starać się o pozyskanie pomocników w przygotowaniu wielkiego międzynarodowego spotkania ekumenicznego, a także uspokajać tych rozmówców, którzy wobec nowości takiego wyzwania mogliby się niepokoić albo mnożyć wszelkiego rodzaju strategie mające zapewnić przedsięwzięciu sukces… Każde ze spotkań pozwalało odkryć inne płaszczyzny życia poszczególnych wspólnot.

„Po bierzmowaniu młodzi znikają: chłopcy idą do pracy w kopalni wolframu i trwonią zarobione pieniądze. Wasza propozycja spotkania pomoże mi ich zmobilizować do czegoś innego.” Wyświęcony dokładnie pół roku temu ojciec Emmanuel nie kryje trudności z dotarciem do młodych w Shyorongi, leżącym pół godziny drogi od centrum Kigali.

JPEG - 22.6 kb

Miejsce Pamięci w kościele w Nyamatta

Nyamatta, oddalona o pół godziny drogi na południe od Kigali, również będzie poproszona o gościnę dla uczestników spotkania. W tej miejscowości sporządzono spis 33 000 ofiar ludobójstwa. Kościół parafialny został zarekwirowany na miejsce pamięci o ofiarach. Jak w wielu innych miejscowościach na początku zamieszek tak i tutaj, to właśnie do kościoła przybiegali ludzie, aby się schronić. W trakcie wcześniejszych kryzysów udało im się w ten sposób ocalić życie. Ale kolejnym razem przemoc zabójców nie zatrzymała się przed drzwiami kościoła. Wysadzili oni żelazne kraty i seriami z karabinu maszynowego rozstrzelali wszystkich. Tabernakulum jest w drzazgach, dach i ściany wciąż poryte śladami kul. Na ławkach porozmieszczano pobrudzone ziemią ubrania ekshumowanych ofiar. Obok są dostępne dla zwiedzających dwa podziemne pomieszczenia z kośćmi.

JPEG - 25.2 kb

Delegacja z Demokratycznej Republiki Konga

Po porannej modlitwie z domownikami pastor Élisée Musemakweli, przewodniczący Protestanckiego Kościoła Rwandy przyjmuje nas serdecznie i obiecuje przedstawić projekt spotkania młodych wszystkim pastorom w kraju. „Byłoby dobrze, gdyby udział w tym spotkaniu wziął minister do spraw młodzieży lub inni przedstawiciele władz. Trzeba, żeby oni zrozumieli, że młodzi ludzie interesują się wiarą i żeby dostrzegli rolę, jaką odgrywają Kościoły”, zauważa.

Druga część wizyty w Rwandzie to udział w Krajowym Forum młodych katolików Rwandy, które odbywało się w tym roku od 16 do 20 listopada w Kabgayi. Cztery dni modlitw, konferencji i spotkań, na których zebrało się dwa tysiące młodych skupionych wokół biskupów i około sześćdziesięciu duszpasterzy młodzieży. Byli obecni przedstawiciele Kongo, Burundi, Tanzanii i po raz pierwszy także cztery osoby z Kenii. Braci poproszono o poprowadzenie dwóch modlitw z medytacją, a także o wprowadzenie do drogi krzyżowej, która przez trzy godziny prowadziła uczestników poprzez całe miasto dając im okazję do złożenia świadectwa żywej, silnej wiary.

JPEG - 21.5 kb

Taniec rwandyjski

Rwanda pozostaje nadal głęboko naznaczona ludobójstwem z 1994 roku. Zginęło wtedy blisko dziesięć procent mieszkańców. Liczne rodziny straciły wielu członków. Władze mają śmiałą wizję swego kraju i duże ambicje. Chętnie przedstawiają odwiedzającym długą drogę, jaką przebyła Rwanda od 1994 roku, a także pracę włożoną w odbudowę kraju. I choć wspomnienie opuszczenia przez wspólnotę międzynarodową jest nadal żywą raną, to widać również ogromne pragnienie uznania na arenie międzynarodowej.

Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce zaufania przez ziemię nie jest tu łatwe, zrozumiałe samo przez się. Skłania ono do stawiania głębokich, poważnych pytań. Obok oczywistych zadań organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkania dla wielu tysięcy osób, prawdziwe wyzwanie to stać się dyspozycyjnym i wyruszyć w drogę wraz z innymi, a także ku innym. Tylko wtedy, gdy rozpoczniemy tę pracę od nas samych, nasze zaproszenie może zostać dostrzeżone i potraktowane poważnie. Ponad pamięcią o dramacie i uznaniem dla zrealizowanych przez Rwandę projektów, mamy nadzieję odkryć i docenić to źródło odwagi i dzielności, które ożywiło wszystkich podejmujących drogę pokoju, pojednania i przebaczenia.

JPEG - 28.6 kb

Droga krzyżowa podczas Forum Młodych

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2012