polski

TAIZÉ

Kwestie zdrowotne

 

Kwestie zdrowotne

Jeśli zamierzasz wziąć udział w spotkaniu młodych, przywieź ze sobą odpowiednie ubezpieczenie.

Młodzi ludzie poniżej 18-go roku życia muszą przywieźć ze sobą wypełniony formularz zgody rodziców na ich udział w spotkaniu i nosić go przy sobie przez cały pobyt. Formularz ten zawiera nazwisko opiekuna, który w czasie spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią oraz ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących leczenia w razie zaistnienia takiej potrzeby. Opiekun musi przebywać w Taizé i być dostępny pod telefonem komórkowym.

Obywatele krajów Unii Europejskiej powinni mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) (karta ta zastępuje formularz E111). Będziesz jej potrzebować, aby uzyskać zwrot kosztów ewentualnego leczenia.

Upewnij się, czy twoje szczepienia są aktualne, zwłaszcza jeśli chodzi o szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce i kokluszowi, jak również szczepienia kontrolne przeciwko tężcowi i polio. Jeśli chorowałeś ostatnio na jakąś chorobę zakaźną, upewnij się przed przyjazdem do Taizé, że już nie będziesz zarażać innych.

Jeżeli zachorujesz w czasie pobytu w Taizé, udaj się niezwłocznie do punktu pierwszej pomocy w El Abiodh. Możesz tam skorzystać z pomocy pielęgniarki.