polski

TAIZÉ

Papież Franciszek o spotkaniach młodych organizowanych przez Taizé i poszukiwaniu pełnej komunii

 
30 listopada podczas podróży apostolskiej do Turcji Papież Franciszek uczestniczył w Boskiej Liturgii sprawowanej przez Bartłomieja – Ekumenicznego Patriarchę Konstantynopola w kościele św. Jerzego w Istambule.

W swoim przemówieniu Papież Franciszek mówił o poszukiwaniu pełnej komunii pomiędzy Kościołami i wymienił trzy "głosy" szczególnie wzywające do jedności: głos ubogich, głos ofiar konfliktów i głos młodych. Mówiąc o ostatnim stwierdził:

To właśnie młodzi – myślę na przykład o rzeszach młodych prawosławnych, katolików i protestantów, którzy spotykają się na międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez Wspólnotę z Taizé – to oni dzisiaj nakłaniają nas do podjęcia kroków ku pełnej komunii. I to nie dlatego, że pomijają znaczenie różnic, które wciąż nas dzielą, ale dlatego, że potrafią spojrzeć dalej – są zdolni pojąć to, co istotne, to, co nas już łączy.

Pełen tekst przemówienia jest dostępny w kilku językach.


Pod koniec roku, kolejne międzynarodowe spotkanie animowane przez Taizé z udziałem młodych chrześcijan z całej Europy odbędzie się w Pradze (Czechy) od 29 grudnia do 2 stycznia 2015.

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2014