polski

TAIZÉ

Spotkanie: aby odnowić więzi solidarności

Zaproszone osoby oraz zwierzchnicy Kościołów

 

Podczas tygodnia 9 - 16 sierpnia ponad setka osób została zaproszona do poprowadzenia różnych warsztatów. Będą również obecni liczni zwierzchnicy Kościołów. Poniżej podajemy listę osób, które potwierdziły swój udział.

Na początku sierpnia na tej stronie opublikujemy szczegółowy program tygodnia.

Wybrane warsztaty

Zaproszonych zostało wiele osób, które poprowadzą w tym tygodniu warsztaty. Oto niektóre z nich:

 • "Świat, w którym religie współistnieją", poprowadzi ksiądz mieszkający w Istanbule
 • Spotkanie chrześcijaństwa i tradycji Wschodu, poprowadzą ksiądz jezuita i pastor z Japonii
 • "Poszerzanie poczucia przynależności w Europie", poprowadzą szwedzki parlamentarzysta oraz czeski dyplomata
 • "Zakonnica w autobusie: Kiedy wiara podróżuje, aby promować sprawiedliwość społeczną", poprowadzi siostra Simone Campbell
 • Spotkanie ze Wspólnotą Arka: z ludźmi z niepełnosprawnościami, z ich opiekunami oraz założycielem wspólnoty, Jeanem Vanier.

Zwierzchnicy kościelni, którzy będą obecni w Taizé 16 sierpnia 2015

Międzywyznaniowe Organizacje Chrześcijańskie

 • Światowa Rada Kościołów (ŚRK): Sekretarz generalny, Wielebny pastor Olav Fykse Tveit
 • Konferencja Kościołów Europejskich (KEK): wiceprzewodnicząca Wielebna Karin Burstrand (Dziekan katedry w Gothenburgu, Szwecja)
 • Światowe Forum Chrześcijańskie: Sekretarz generalny, Wiel. Larry Miller

Kościół Rzymskokatolicki

ze Stolicy Apostolskiej

 • Kard. Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, reprezentujący Papieża Franciszka

Organizacje kontynentalne

 • Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE), sekretarz, ks. Duarte da Cunha
 • Rada Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM): Bp Ruben González, ordynariusz Caguas, Porto Rico, przewodniczący Komisji Młodzieży
 • Federacja Konferencji Biskupów Azji (FABC) : Abp Felix Machado ordynariusz Vasai, Indie

Biskupi

 • Kard Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy, Demokratyczna Republika Konga
 • Kard Manuel Clemente, patriarcha Lizbony, Przewodniczący Konferencji Biskupów Portugalskich
 • Abp Georges Pontier, Marsylia, Przewodniczący Francuskiej Konferencji Biskupów
 • Bp Benoît Rivière, Autun, Chalon i Mâcon, Francja
 • Abp Jean-Pierre Grallet OFM, Strasburg, Francja
 • Bp Jean-Paul Vesco OP, Oran, Algeria
 • Bp Karl Wiesemann, Spira, Niemcy
 • Bp Imre Asztrik Várszegi, OSB, archiopat Pannonhalmy, Węgry

Wschodnie Kościoły Prawosławne

 • Patriarchat Ekumeniczny (Konstantynopol) - Bp Jan z Charioupolis
 • Patriarchat Moskiewski - Bp Nestor z Chersonezu
 • Patriarchat Serbii - Bp Andrej (Cilerdzic) z Wiednia
 • Koścół Grecji - Bp Athanasios (Chatzopoulos) z Brukseli

Wschodnie Kościoły Ortodoksyjne

 • Ormiański Kościół Apostolski: Bp Vardan Navasardjan i ks. Shahe Ananjan
 • Syryjski Kościół Ortodoksyjny: metropolita Themotheos, Kottayam, Indie
 • Malankarski Kościół Ortodoksyjny: metropolita Geevarghese Mar Coorilose, Mumbai, India

Kościoły Starokatolickie

 • Dr. Joris Vercammen, arcybiskup Utrechtu, Holandia
 • Bp Jorge Pina Cabral, biskup Kościoła Portugalskiego (anglikańskiego), Portugalia

Kościoły Protestanckie i Ewangelikalne

 • Wspólnota Kościołów Protestanckich w Europie (Leuenberg): Martin Hirzel
 • Federacja Protestancka Francji: przewodniczący, pastor François Clavairoly
 • Federacja Protestancka Szwajcarii: Martin Hirzel

Wspólnota Anglikańska:

 • John Sentamu, Archbiskup Yorku, Prymas we Wspólnocie Anglikańskiej

Kościoły Luterańskie:

 • Niemiecki Kościół Ewangelicki (EKD), Bp Gothart Magaard, Kościoła w Szlezwiku-Holsztynie
 • Kościół Szwecji: Bp Martin Modeus, Linköping

Kościoły Reformowane:

 • Genewski Kościół Protestancki, przewodniczący, pastor Emmanuel Fuchs, i moderator Wspólnoty Pastorów i Diakonów, pastor Patrick Baud

Kościoły ewangelicko-unijne:

 • Kościół Protestancki Holandii: Sekretarz generalny, pastor Arjen Plaisier
 • Zjednoczony Kościół Protestancki Francji: przewodniczący, pastor Laurent Schlumberger

Kościoły Metodystyczne:

 • Zjednoczony Kościół Metodystyczny USA: Bp Sudarshana Devadhar, Boston

Kościoły Baptystyczne:

 • Światowy Alians Baptystyczny: Sekretarz generalny, Neville Callam, USA, + Dr. Jim Johnson

Armia Zbawienia:

 • Płk. Daniel Naud, Paryż

Kościoły Adwentystyczne:

 • Unia Kościołów Adwentystycznych we Francji, Belgii i Luksemburgu: pastor Kempf

Kościoły Zielonoświątkowe:

 • Apostoł Samuel Obeng Eshun, Krajowy Zwierzchnik Francuskiego Kościoła Pentakostalnego
 • Dr Elorm Donkor, pastor z Wielkiej Brytanii
 • Martin-Luther Awuku, pastor z Francji

10 maja, w Taizé