polski

TAIZÉ

Spotkanie: aby odnowić więzi solidarności

Spotkania tematyczne w Taizé

 
W ramach międzynarodowego spotkania w Taizé w dniach 9-16 sierpnia do poprowadzenia spotkań tematycznych została zaproszona prawie setka osób, które pomogą nam w poszukiwaniu nowych form solidarności w różnych dziedzinach. Spotkania odbywały się każdego popołudnia od poniedziałku do soboty o godz. 15:00 i w niedzielę o godz. 14:00.

Poniedziałek 10/08/2015

Wiara, duchowość, życie wewnętrzne

 • „Spacer z Ewangelią”: modlitewna przechadzka do źródła Św. Szczepana, z przystankami przed scenami z Ewangelii wyrzeźbionymi z kory drzew przez jednego z braci w Kenii.
 • Być „solą ziemi”. Jak odpowiedzieć na to wezwanie w dzisiejszym społeczeństwie?
 • Bóg i wszechświat: spojrzenie nauki a spojrzenie wiary. Refleksja z jednym z braci z Taizé.
 • „Piękno zbawi świat”. Jakie miejsce i znaczenie ma w naszym życiu piekno?

Sztuka

 • Solidarność bez słów: przedstawienie pantomimy na temat wzajemnej zależności.

Dialog międzyreligijny

 • Ufać i angażować się w świecie, gdzie współistnieją różne religie. Spotkanie z Claudiem Monge, dominikaninem żyjącym w Stambule.

Ekologia

 • Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej - między kryzysem a nadzieją. Dyskusja prowadzona przez eurodeputowanego Yunusa Omarjee (Francja)

Ekonomia

 • Projekcja filmu dokumentalnego „Szlakiem Trojki” ("The Trail of the Troika") w reżyserii niemieckiego dziennikarza Haralda Schumanna, opowiadającego o działaniach oszczędnościowych w Europie. Po nim dyskusja z producentem filmu i dziennikarzem João Miguelem Tavaresem (Portugalia). (tylko w jęz. angielskim)

Migracja

 • Bezpieczeństwo żywnościowe, projekty związane z nawadnianiem i zagrożenia społeczne: poznawanie działań pomocowych na rzecz uchodźców w Czadzie.

Polityka

 • Jak zwiększyć poczucie wspólnej przynależności wśród krajów Europy? Spotkanie z eurodeputowanym Svenem Giegoldem (Niemcy) oraz Pavlem Fischerem, dyplomatą i doradcą politycznym (Republika Czeska).

Opieka zdrowotna

 • Spojrzeć na chorobę przez pryzmat duchowości św. Franciszka - spotkanie z siostrą zakonną pracującą z osobami cierpiącymi na chorobę Parkinsona.

Solidarność

 • Zmniejszanie uprzedzeń na temat ubóstwa - przy pomocy interaktywnych gier odkryj uprzedzenia skierowane przeciwko tym, którzy mają mniej szczęścia niż my. Spotkanie z Fredericem Felicienem (Secours Catholique, Caritas Francja). (tylko w jęz. francuskim)
 • Wyzwania stojące przed kenijską młodzieżą: czy problemy mogą stać się impulsem dla wiekszej solidarności? Spotkanie z Monalisą Okello.
 • Wykluczeni i dyskryminowani: Romowie we Włoszech i ich droga ku integracji. Spotkanie prowadzone przez Danilla Giannese, specjalistę ds. komunikacji we włoskiej organizacji pozarządowej zajmującej się prawami Romów.
 • Ku społeczeństwu, które uznaje wartość każdego - Jaką rolę odgrywają Kościoły w działaniach społecznych? Spotkanie z Konradem Meyerem, przedstawicielem organizacji Diaconie Suisse.
 • Czy ubóstwo jest nieuniknione? Co możemy zrobić, by je wykorzenić? Spotkanie z Fintanem Farrellem i Christine Mahy z Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.

Życie braci z Taizé w różnych częściach świata

 • Taizé w Brazylii: życie na peryferiach
 • Nowy film o Bracie Rogerze: „Chwile z życia Brata Rogera” (1 godz. 40 min.). Dla tych, którzy rozumieją jęz. francuski lub angielski

Wtorek 11/08/2015

Wiara, duchowość, życie wewnętrzne

 • Chwila osobistej modlitwy w ciszy, możliwość rozmowy z bratem lub siostrą.
 • Eucharystia: jaki jest związek między tą formą chrześcijańskiego świętowania a zaangażowaniem na rzecz solidarności?
 • Człowiek stworzony na obraz Boży: refleksja biblijna nad 1 rozdziałem Księgi Rodzaju, prowadzona przez jednego z braci z Taizé.
 • Odkryć i zrozumieć ikony: prezentacja ikony miłosierdzia.

Sztuka

 • Ewangelia bez słów: warsztaty pantomimy oparte na przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15)

Dialog międzyreligijny

 • Chrześcijanie i muzułmanie: jak dziś żyć razem. Spotkanie z muzułmanami i chrześcijanami z różnych krajów.

Ekologia

 • Lokalne rozwiązania dla globalnego problemu: a gdyby zmiana zaczęła się ode mnie? Spotkanie z Simonem Gouinem, młodym dziennikarzem zajmującym się tematami związanymi z ekologią. (tylko w jęz. francuskim)

Ekonomia

 • Innowacyjne rozwiązania dla wspólnego dobra: czas przedsiębiorców społecznych. Dyskusja prowadzona przez Jacquesa Defourny, profesora ekonomii z Belgii.
 • A gdyby każdy dostał tyle, żeby mógł przeżyć? Dyskusja nad koncepcją bezwarunkowego dochodu podstawowego, wypłacanego każdemu - z Saschą Liebermannem i Thomasem Loerem, dwójką niemieckich socjologów zaangażowanych w ten temat.

Kościół

 • „Wyjść na peryferie”: jak wezwanie papieża Franciszka zaprasza nas do budowania Kościoła, który jest ubogi i dla ubogich? Dyskusja z młodymi ludźmi z Ameryki Łacińskiej i ks. Mariano Pugą z Santiago, Chile.

Wymiar sprawiedliwości

 • Jak media mogą pomóc w budowaniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa? Spotkanie z Haraldem Scumannem (Niemcy) i Antóniem Marujo (Portugalia).

Migracja

 • Więcej sprawiedliwości dla imigrantów: spotkanie z Amayą Valcarcel, prawniczką zajmującą się prawem międzynarodowym dotyczącym uchodźców i pracującą dla Jezuickiej Służby na rzecz Uchodźców.

Polityka

 • Jaka jest rola chrześcijan w polityce? Spotkanie z György Hölvényi i Jürgenem Klute, politykami z Węgier i Niemiec.

Opieka zdrowotna

 • Życie z chorobą, kroczenie z nią, akceptacja: spotkanie z „Tercerio Dia”, grupą portugalskich chrześcijan, którzy towarzyszą osobom chorym.

Solidarność

 • Wyjście z nałogu i prostytucji jest możliwe! Spotkanie z „Mouvement du Nid”, stowarzyszeniem zaangażowanym w walkę z prostytucją.
 • Zakonnica w autobusie: gdy siostry zakonne przemierzają autobusem Stany Zjednoczone, by promować reformy społeczne… Spotkanie z siostrą Simone Campbell, przewodniczącą organizacji NETWORK.
 • Mieć odwagę, by tworzyć relacje pomimo różnic, budując świat braterstwa i solidarności – spotkanie z osobami niepełnosprawnymi oraz asystentami ze Wspólnoty Arka Jeana Vaniera.

Życie braci z Taizé w różnych częściach świata

 • Taizé w Korei Południowej: fraternia zaangażowana w różne aspekty życia społeczeństwa koreańskiego.
 • Nowy film o Bracie Rogerze: „Chwile z życia Brata Rogera” (1 godz. 40 min.). Dla tych, którzy rozumieją jęz. francuski lub angielski.

Środa 12/08/2015

Wiara, duchowość, życie wewnętrzne

 • Chwila osobistej modlitwy w ciszy, możliwość rozmowy z bratem lub siostrą.
 • Bóg działa w nas – jak rozpoznać Jego wezwanie?
 • „Między nami a wami zionie ogromna przepaść” (Łk 16, 26): Czy bogaci mogą zostać zbawieni?
 • Stawiać opór tam, gdzie panują uprzedzenia, niesprawiedliwość i napięcia społeczne – refleksja, ćwiczenia i wymiana doświadczeń.

Sztuka

 • Gdy teatr jest tylko początkiem… Spotkanie z trupą teatralną z Rumunii; odkrywanie, jak teatr może dać impuls integracji społecznej (przewidziane ćwiczenia praktyczne).
 • Odegranie przypowieści o Dobrym Samarytaninie przez pantomimę. (dla ograniczonej liczby uczestników)
 • Czy można być twórczym, mając do dyspozycji bardzo niewiele? Praktyczne ćwiczenia z papierem… (dla ograniczonej liczby uczestników)

Ekologia

 • Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej: miedzy kryzysem a nadzieją. Dyskusja prowadzona przez naukowca, zatroskanego chrześcijanina.

Ekonomia

 • Czy w rodzinach i przedsiębiorstwach okazujemy wystarczająco dużo zaufania wobec ludzi młodych i tych, którym brak doświadczenia? Różne perspektywy ludzi biznesu i rodziców, ze Stephanie i Arnaudem Guirouvet oraz członkami stowarzyszenia chrześcijańskich przedsiębiorców i menadżerów.

Kościół

 • Jak dziś wygląda odnowa dokonująca się w Kościele? Spotkanie z kardynałem Manuelem Clemente, patriarchą Lizbony.

Wymiar sprawiedliwości

 • Jak zapewnić większą sprawiedliwość w stosunkach handlowych między kontynentami? Spotkanie z Nicolasem Van Nuffelem z Narodowego Centrum Rozwoju i Współpracy (Belgia).
 • „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…” – polski sędzia przedstawia osobistą interpretację jednego z błogosławieństw.

Migracja

 • Sakramentalny charakter przyjmowania cudzoziemca: ochrona imigrantów i uchodźców, zapobieganie handlowi ludźmi. Spotkanie z Johnem Klinkiem z Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji.

Polityka

 • „Troszczyć się o kruchość narodów i osób”. Deputowani do Parlamentu Europejskiego reagują na wezwanie papieża Franciszka.

Opieka zdrowotna

 • Co prowadzi nas do życia? Gdy artyści, myśliciele i aktywiści razem szukają odpowiedzi.

Solidarność

 • Być obecnym, by reagować na cierpienie: prezentacja doświadczeń Poverello, wspólnoty przyjmującej osoby samotne i żyjące na ulicy (Belgia).
 • Jak działać na rzecz pokoju? Spotkanie z Donatusem Köckiem, zastępcą sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (Austria), Nadeždą Mojsilović, kierowniczką ekumenicznego projektu „Chodźmy razem” w Serbskim Kościele Prawosławnym oraz Pavlem Fischerem, dyplomatą i doradcą politycznym (Republika Czeska).
 • Władza, relacje, sprawiedliwość: wstęp do posługi w kościele i organizowania wspólnot oddolnych. Spotkanie prowadzone przez młodych ludzi z Wielkiej Brytanii.

Życie braci z Taizé w różnych częściach świata

 • Taizé w Senegalu: codzienna solidarność z dziećmi, młodzieżą, matkami, rodzinami…
 • Nowy film o Bracie Rogerze: „Chwile z życia Brata Rogera” (1 godz. 40 min.). Dla tych, którzy rozumieją jęz. francuski lub angielski.

Czwartek13/08/2015

Wiara, duchowość, życie wewnętrzne

 • Chwila osobistej modlitwy w ciszy, możliwość rozmowy z bratem lub siostrą.
 • „I ja ciebie nie potępiam…” Biblijna refleksja nad historią kobiety cudzołożnej (J 8), prowadzona przez kardynała Manuela Clemente, patriarchę Lizbony.
 • Jak wspierać osoby przeżywające trudności? Refleksja i wymiana doświadczeń.
 • „Dałem wam przykład…” Biblijna refleksja nad umywaniem nóg przez Jezusa (J 13), prowadzona przez jednego z braci z Taizé.

Sztuka

 • Odegranie przypowieści o Dobrym Samarytaninie przez pantomimę. (dla ograniczonej liczby uczestników)
 • Gdy teatr jest tylko początkiem… Spotkanie z trupą teatralną z Rumunii; odkrywanie, jak teatr może dać impuls integracji społecznej (przewidziane ćwiczenia praktyczne).

Ekologia

 • Czyim domem jest planeta Ziemia? Żyć w solidarności z całym stworzeniem. Dyskusja prowadzona przez ks. Dave’a Booklessa, teologa ze stowarzyszenia A Rocha International, pracującego na rzecz ochrony dzieła stworzenia.

Ekonomia

 • Czy kapitalizm da się zreformować? Analiza różnych scenariuszy proponowanych przez Gaëla Girauda, jezuitę i ekonomistę, oraz Cécile Renouard, siostrę asumpcjonistkę i filozofkę. (tylko w jęz. francuskim)

Kościół

 • Gdy ubodzy są w centrum życia Kościoła: doświadczenia fraterni z okolic Taizé. (w jęz. francuskim i hiszpańskim)
 • Ewangelia i kultury afrykańskie: Czego głoszenie Ewangelii w Afryce może nauczyć Kościół powszechny? Spotkanie z kardynałem Laurentem Monsengwo Pasinyą, arcybiskupem Kinszasy.

Zarządzanie globalne

 • Jeść zdrowo i najeść się – co zrobić, żeby wszyscy mogli korzystać z tego prawa? Spotkanie z Germainem Da Silva, urzędnikiem wysokiego szczebla w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

Wymiar sprawiedliwości

 • Czy jest możliwe miasto pokoju? Jak zbudować miasto, które wspierałoby ludzką godność? Spotkanie z Mauriziem Tirą, włoskim urbanistą.

Polityka

 • Jak w strategiach gospodarczych Unii Europejskiej uwzględnia się ludzi ubogich? Spotkanie z Eleną Flores, ekonomistką pracującą dla Komisji Europejskiej.
 • Jak żyć razem pomimo współczesnych zagrożeń? Dyskusja z eurodeputowanym Aloizem Peterle (Słowenia), dyplomatą Pavlem Fischerem (Republika Czeska) i urzędnikiem wysokiego szczebla w Ministerstwie Obrony, Jeanem-Claudem Malletem (Francja).

Opieka zdrowotna

 • Co prowadzi nas do życia? Gdy artyści, myśliciele i aktywiści razem szukają odpowiedzi.

Solidarność

 • „Jestem ponieważ ty jesteś”. Rozbudzanie w młodych ludziach z przedmieść chęci angażowania się w przemiany społeczne. Poznaj Akademię Ubuntu w Portugalii.
 • Zakonnica w autobusie: gdy siostry zakonne przemierzają autobusem Stany Zjednoczone, by promować reformy społeczne… Spotkanie z siostrą Simone Campbell, przewodniczącą organizacji NETWORK.

Życie braci z Taizé w różnych częściach świata

 • Taizé w Bangladeszu. Solidarność i dialog w kraju, w którym chrześcijanie stanowią nieznaczną mniejszość.
 • Nowy film o Bracie Rogerze: „Chwile z życia Brata Rogera” (1 godz. 40 min.). Dla tych, którzy rozumieją jęz. francuski lub angielski.

Piątek 14/08/2015

Wiara, duchowość, życie wewnętrzne

 • Chwila osobistej modlitwy w ciszy, możliwość rozmowy z bratem lub siostrą.
 • „Między nami a wami zionie ogromna przepaść” (Łk 16, 26): Czy bogaci mogą zostać zbawieni?
 • Bóg działa w nas – jak rozpoznać Jego wezwanie?
 • „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” refleksja biblijna nad przypowieścią o Dobrym Samarytaninie (Łk 10), prowadzona przez jednego z braci z Taizé.

Sztuka

 • Odegranie przypowieści o Dobrym Samarytaninie przez pantomimę. (dla ograniczonej liczby uczestników)
 • Gdy muzyka staje się wyrazem sprzeciwu… Występ pianisty Miguela Ángela Estrelli, ambasadora Argentyny przy UNESCO.
 • Sól ziemi: odkrywanie dzieła brazylijskiego fotografa Sebastiao Salgado, projekcja filmu Wima Wendersa i Juliana Ribeiro Salgado (tylko w jęz. francuskim).

Dialog międzyreligijny

 • Na styku chrześcijaństwa i tradycji Wschodu. Spotkanie z Javierem Mellonim, księdzem jezuitą (Katalonia) i Keiji Utebi, pastorem i profesorem na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (Japonia).
 • Chrześcijanie i muzułmanie: jak dziś żyć razem. Spotkanie z muzułmanami i chrześcijanami z różnych krajów.

Ekologia

 • Termometr na ambonie? Zmiana klimatu a wiara chrześcijańska. Spotkanie z Martinem Koppem, młodym teologiem protestanckim.

Ekonomia

 • Dobrze wydane pieniądze: prezentacja banku, który finansuje projekty na rzecz solidarności. Spotkanie z Kreso Prevendarem i Radovanem Librićem, założycielami etycznego banku w Chorwacji.

Kościół

 • Jak Kościoły mogą się odnowić? Jak odnawiały się w przeszłości? Dyskusja z Albertem Mellonim, historykiem i ekspertem na temat Soboru Watykańskiego II, przy udziale jednego z braci z Taizé.

Wymiar sprawiedliwości

 • Działać i modlić się za torturowanych z organizacją ACAT (Chrześcijańska Akcja na rzecz Zniesienia Tortur).

Polityka

 • Jak w strategiach gospodarczych Unii Europejskiej uwzględnia się ludzi ubogich? Spotkanie z Eleną Flores, ekonomistką pracującą dla Komisji Europejskiej.
 • Walka z rajami podatkowymi: co może zrobić Europa? Spotkanie z eurodeputowanymi Svenem Giegoldem (Niemcy) i Philippem Lambertsem (Belgia).

Solidarność

 • Czy ubóstwo jest nieuniknione? Co możemy zrobić, by je wykorzenić? Spotkanie z Fintanem Farrellem i Christine Mahy z Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.

Życie braci z Taizé w różnych częściach świata

 • Taizé w Kenii: bracia z Taizé na drodze braterstwa w Nairobi.
 • Nowy film o Bracie Rogerze: „Chwile z życia Brata Rogera” (1 godz. 40 min.). Dla tych, którzy rozumieją jęz. francuski lub angielski.

Sobota 15/08/2015

Wiara, duchowość, życie wewnętrzne

 • Spacer z Ewangelią: modlitewna przechadzka do źródła św. Szczepana, z przystankami przed scenami z Ewangelii wyrzeźbionymi z kory drzew przez jednego z braci w Kenii.
 • Człowiek stworzony na obraz Boży: refleksja biblijna nad 1 rozdziałem Księgi Rodzaju, prowadzona przez jednego z braci z Taizé.
 • Bóg i wszechświat: spojrzenie nauki a spojrzenie wiary. Refleksja z jednym z braci z Taizé.
 • Dokonywanie wyborów: wychodzenie z niezdecydowania, akceptacja, że nie można mieć wszystkiego…

Sztuka

 • Odegranie przypowieści o Dobrym Samarytaninie przez pantomimę. (dla ograniczonej liczby uczestników)

Dialog międzyreligijny

 • Czy możliwa jest duchowa solidarność między chrześcijanami a muzułmanami? Doświadczenie Fundacji Adyan z Libanu.

Ekonomia

 • Zrozumieć dług: między ekonomią a teologią. Dyskusja prowadzona przez jednego z braci z Taizé i Philippe’a Lambertsa, eurodeputowanego.
 • Czy solidarność da się pogodzić z prawami rynku? Spotkanie z Nereo Tiso, nauczycielem i filozofem (Włochy).

Kościół

 • Słuchać najuboższych, by splatać nici braterstwa – spotkanie ze wspólnotą Sappel (Francja), gromadząca chrześcijan z różnych warstw społecznych.

Zarządzanie globalne

 • Wiecie co? Wcale nie jest tak źle. Dyskusja z Christopherem Bennem ze Światowego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią.

Wymiar sprawiedliwości

 • Walczyć z ubóstwem i uczyć się od najmniejszych: to jedno wezwanie! Dyskusja między jednym z braci z Taizé, Jérôme Vignonem, przedstawicielem Tygodni Społecznych we Francji i Christine Mahy z Walońskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. (tylko w jęz. francuskim)

Solidarność

 • Prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych: dyskusja z parą chrześcijan o ich zaangażowaniu na rzecz lepszego zakwaterowania dla ludzi żyjących w ubóstwie.
 • Wykluczeni i dyskryminowani: Romowie we Włoszech i ich droga ku integracji. Spotkanie prowadzone przez Danilla Giannese, specjalistę ds. komunikacji we włoskiej organizacji pozarządowej zajmującej się prawami Romów.
 • Mieć odwagę, by tworzyć relacje pomimo różnic, budując świat braterstwa i solidarności – spotkanie z Jeanem Vanierem oraz osobami niepełnosprawnymi i asystentami ze Wspólnoty Arka.
 • Ku społeczeństwu, które uznaje wartość każdego - Jaką rolę odgrywają Kościoły w działaniach społecznych? Spotkanie z Konradem Meyerem, przedstawicielem organizacji Diaconie Suisse i Jürgenem Klute, politykiem niemieckim.
 • Władza, relacje, sprawiedliwość: wstęp do posługi w kościele i organizowania wspólnot oddolnych. Spotkanie prowadzone przez młodych ludzi z Wielkiej Brytanii.

Życie braci z Taizé w różnych częściach świata

 • Nowy film o Bracie Rogerze: „Chwile z życia Brata Rogera” (1 godz. 40 min.). Dla tych, którzy rozumieją jęz. francuski lub angielski.


Niedziela 16/08/2015

Sztuka

 • Człowiek Apokalipsy; pantomimiczna interpretacja sonaty na skrzypce solo Béli Bartóka.

Dialog międzyreligijny

 • Ku wspólnemu horyzontowi wszystkich religii? Spotkanie z Javierem Mellonim, księdzem jezuitą (Katalonia).
 • Chrześcijanie i muzułmanie: jak dziś żyć razem. Spotkanie z muzułmanami i chrześcijanami z różnych krajów.

Ekologia

 • Czy chrześcijanie powinni poprzeć „postwzrost” gospodarczy? Dyskusja o ekologii i wierze chrześcijańskiej z Martinem Koppem, młodym teologiem protestanckim.

Kościół

 • „Wyjść na peryferie”: jak wezwanie papieża Franciszka zaprasza nas do budowania Kościoła, który jest ubogi i dla ubogich? Dyskusja z młodymi ludźmi z Ameryki Łacińskiej i ks. Mariano Pugą z Santiago, Chile.

Migracja

 • Sakramentalny wymiar przyjmowania cudzoziemców: ochrona imigrantów i uchodźców, zapobieganie handlowi ludźmi. Spotkanie z Johnem Klinkiem z Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji.

Polityka

 • „Troszczyć się o kruchość narodów i osób”. Deputowani do Parlamentu Europejskiego reagują na wezwanie papieża Franciszka.

Solidarność

 • Tour de France w tandemie, by szukać nowych więzi solidarności: twórczy (i sportowy) sposób realizacji wezwania brata Aloisa na rok 2015.

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2015