polski

TAIZÉ

Kotonu 2016

Echa z przygotowań w Beninie i sąsiadujących krajach

 

Odwiedziny jesienią 2015

Od 17 października do 17 listopada kilku braci przebywa w Beninie, jest to kolejna faza przygotowań do zbliżającego się afrykańskiego etapu pielgrzymki zaufania przez ziemię w Kotonu. Jeden z braci pisze:

„Tym razem naszym podstawowym celem było nawiązanie kontaktu z młodymi ludźmi w każdej z parafii, aby znaleźć zakwaterowanie dla uczestników spotkania. Dzięki kilku młodym, którzy dobrze wyjaśnili nasz cel, ludzie przyjęli nas z otwartością i szybko nasz kalendarz zapełnił się terminami spotkań z parafialnymi grupami młodzieżowymi”.

Jednocześnie kontynuujemy poszukiwanie wyspecjalizowanych firm, które mogłyby rozwiązać różne kwestie logistyczne związane ze spotkaniem, oraz kontakty z przedstawicielami władz.

Kilka odwiedzin na terenach wiejskich, aby zaprosić młodzież, umożliwiło nam odkrycie innego oblicza kraju, ocenić jego zakorzenienie w tradycji i dostrzec trudności, z jakimi zmierzają się młodzi ludzie, gdy chodzi o znalezienie zatrudnienia. „Z mojej parafii wielu młodych ludzi wyjeżdża do Nigerii, mężczyźni do pracy w budownictwie, a kobiety do gospodarstw domowych. Wracają na Boże Narodzenie. To wykorzenienie jest radykalne!” zwierza się ksiądz Adelphe, duszpasterz w Sedje-Denou, dwie godziny drogi od Kotonu.

„Młodzi ludzie i ich rodzice „niosą” tę pielgrzymkę w swojej modlitwie prosząc o to, aby młodzi ludzie wyruszyli w drogę i przekroczyli dzielące ich granice, aby rodziny otworzyły swoje serca i domy oferując gościnę, aby lokalne społeczności zmobilizowały się do podzielenia się nadzieją, która jest udziałem tak wielu z ich członków. Co miesiąc można wracać do tematów przygotowań, które ożywiają refleksję i wymianę myśli. Śpiewy na spotkanie mogą być włączone do programu prób przez wiele chórów, które wspierają liturgię. Tworzenie lokalnych ekip odpowiedzialnych za powitanie, zakwaterowanie, przygotowanie modlitwy, programu porannego, koordynacji transportu będzie kontynuowane w najbliższych miesiącach. W marcu wyznaczono spotkanie w celu oceny postępu przygotowań i wspólnej kontynuacji prac.”

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2015