polski

TAIZÉ

Modlitwa brata Aloisa po tragicznych wydarzeniach w Paryżu

 

Dowiedziawszy się o wstrząsających wydarzeniach, do których doszło w Paryżu w nocy z 13 na 14 listopada, a więc krótko po zamachu w Bejrucie, brat Alois pragnął powierzyć Bożemu współczuciu ofiary oraz ich bliskich pogrążonych w żałobie. Oto słowa przeczytane przez niego podczas modlitwy południowej:

Wieczny Boże, w naszych działaniach i w naszych myślach chcielibyśmy się oprzeć na Twej obecności, bo tam znajduje się źródło naszej nadziei. Powierzamy Ci ofiary ataków w Paryżu i Bejrucie, ich rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. Z wierzącymi różnych horyzontów wzywamy Twoje Imię i prosimy: niech nastanie pokój na naszej ziemi.

Ofiary ataków w Paryżu i Bejrucie oraz ich rodziny zostały wspomniane także podczas sobotniej modlitwy wieczornej.

Brat Alois napisał także do różnych muzułmańskich przyjaciół w kilku miastach Francji.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2015