TAIZÉ

Rumunia, Wielkanoc 2016

Pielgrzymka do Bukaresztu

 

Pod koniec kwietnia bracia z Taizé udadzą się wraz z młodymi na pielgrzymkę do Bukaresztu, aby uczestniczyć w obchodach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w prawosławnych parafiach oraz spotkać mieszkających tam chrześcijan.

Ten kolejny etap pielgrzymki zaufania jest owocem wieloletnich kontaktów pomiędzy Taizé a Kościołem w Rumunii. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku liderzy kościołów w Rumunii odwiedzali Wspólnotę. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych bracia i młodzi wolontariusze udawali się z dyskretnymi wizytami do tego kraju by odwiedzać klasztory, spotykać się z przywódcami Kościołów, w tym prawosławnych, oraz zwykłymi ludźmi. Te proste znaki solidarności były bardzo ważne dla ludzi, którzy sami nie mogli podróżować za granicę, i którym często utrudniano praktyki religijne.

W styczniu 1990 roku, zaraz po upadku dyktatury Nicolai Ceaușescu i otwarciu granic, Brat Roger udał się do Bukaresztu. Spotkał się tam z patriarchą Teoctistem oraz ze znanymi teologami – ojcem Constantinem Galeriu i ojcem Dumitru Stăniloae, którzy byli symbolami chrześcijaństwa, które przetrwało mimo rządów reżimu komunistycznego.

Od tego czasu tysiące młodych Rumunów przyjeżdża do Taizé oraz uczestniczy w spotkaniach europejskich. W ostatnim czasie również brat Alois kilkukrotnie odwiedzał Rumunię, gdzie spotykał się z ciepłym przyjęciem ze strony liderów Kościołów jak i wiernych.

Odkrywanie bogactw wiary i tradycji chrześcijan prawosławnych

W ciągu ostatnich lat kilka razy młodzi ludzie towarzyszyli braciom z Taizé w ich pielgrzymowaniu, żeby odkryć bogactwa prawosławnej duchowości, która kształtowała się przez stulecia, nie raz w czasach wielkiej próby, i w której wiara w zmartwychwstanie Chrystusa pozwalała wytrwać. Poprzednie pielgrzymki to wizyta w Istambule w 2013 na obchody Święta Objawienia Pańskiego z patriarchą Konstantynopola i mieszkającymi tu chrześcijanami; udział w obchodach Wielkiego Tygodnia i Wielkiejnocy w 2011 roku w Moskwie oraz wizyty w Moskwie, Mińsku, Kijowie i Lwowie w 2015 roku.

„Spotykając kilkakrotnie Brata Rogera, za każdym razem dostrzegałem, jak dobrze znał on i rozumiał tradycję starożytnego Kościoła i do jakiego stopnia Słowo Boże i dzieła Ojców Kościoła były u podstaw jego osobistego doświadczenia duchowego.

Łączenie wierności nauczaniu Świętych Ojców i twórczej aktualizacji w posłudze misyjnej pośród współczesnych młodych ludzi charakteryzowało drogę Brata Rogera i charakteryzuje drogę Wspólnoty, którą założył.

Tysiące młodych ludzi, którzy odwiedzają Taizé i uczestniczą w corocznych spotkaniach, przygotowywanych przez Wspólnotę w różnych krajach Europy, świadczą w sposób przekonujący o tym, że także i dziś ewangeliczny przekaz o miłości Boga może wywołać w sercach żywy oddźwięk, jeśli jest nie tylko głoszony słowami, ale osobiście przeżywany.”

Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I w liście nadesłanym do Taizé z okazji siedemdziesiątej rocznicy założenia Wspólnoty

W 2016 roku kolejnym etapem tych poszukiwań będzie pielgrzymka do Bukaresztu od środy 27 kwietnia do poniedziałku 2 maja, by tam przeżyć Wielki Tydzień oraz Wielkanoc. Za zgodą Patriarchy Daniela brat Alois uda się do Rumunii wraz z innymi braćmi oraz z grupą stupięćdziesięciu młodych ludzi z całej Europy i spoza niej. Będzie to okazja do poznania żywotnościi parafii prawosławnych oraz do wymiany myśli o wyzwaniach, jakie stają przed tymi wspólnotami we współczesnym rumuńskim społeczeństwie i w innych społeczeństwach europejskich. Mamy nadzieję, że się w ten sposób wzajemnie wzbogacimy i wesprzemy w dawaniu świadectwa Ewangelii.

Pielgrzymka do Bukaresztu: informacje praktyczne

  • Na pielgrzymkę zapraszamy stupięćdziesięciu młodych ludzi w wieku pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, którzy byli już w Taizé lub uczestniczyli w europejskich spotkaniach młodych.
  • Przyjazd w środę 7 kwietnia, wyjazd w niedzielę 1 maja wieczorem lub w poniedziałek 2 maja.
  • Przyjęcie i zakwaterowanie u rodzin, by odkrywać tradycję rumuńskiej kultury i wiary.
  • Uczestnictwo w obchodach Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy w jednej z prawosławnych parafii w mieście.
  • W ramach pielgrzymki zostaną zorganizowane różne wizyty, warsztaty i spotkania.
  • Odbędą się również modlitwy i spotkania z chrześcijanami innych wyznań.

PDF - 79.7 kb
Pilgrimage to Bucharest
Provisional Programme

Jeśli chcesz wziąć udział w tej pielgrzymce, napisz do nas: buc2016 taize.fr.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2016