polski

TAIZÉ

Maj 2016

Siostry św. Andrzeja są w Taizé od 50 lat

 
W maju 1966 roku pierwsze siostry św. Andrzeja – międzynarodowej wspólnoty, której dom macierzysty znajduje się w Belgii – przybyły do Taizé. Na początku, w odpowiedzi na prośbę Brata Roger, przyjechały tu, by pomagać braciom przez trzy miesiące... i od tego czasu wciąż razem z nimi pracują.

Pod koniec maja 2016 roku obie wspólnoty zaznaczyły tę rocznicę świątecznym weekendem. W sobotę dwie siostry, jedna z Australii, a druga z Konga, złożyły wieczystą profesję w Ameugny w obecności około 60 sióstr, z których część mieszka na Wzgórzu, a część przyjechała specjalnie z tej okazji z Europy i Afryki.

W niedzielę siostry przybyły do braci na obiad i wspólnie spędzone popołudnie, w którego programie były różne spotkania i odwiedziny w warsztatach braci.


Później modlitwa w kościele romańskim umożliwiła poprzez wspólny śpiew siostrom i braciom wyrażenie wdzięczności za wspólne półwiecze. Podczas tej modlitwy siostra Agnes, przełożona generalna Sióstr, modliła się tymi słowami:

Panie Boże, źródło wszelkiej mądrości i dobroci,
Ty zechciałeś dać początek naszym wspólnotom,
podtrzymuj je i prowadź.
Ojcze wszystkich doskonałych darów zgodnych z Twoją wolą,
urzeczywistnij w nas modlitwę Twojego Syna: „Ojcze Święty, zachowaj w swoim imieniu tych, których mi dałeś; uświęć ich w prawdzie, by stanowili jedno w nas, by świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał.”
Prosimy Cię o tę łaskę w jedności z Duchem Świętym, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Potem brat Alois wypowiedział słowa tej modlitwy:

O Chryste, wychwalamy Cię za piękne współdziałanie, które łączy nas z siostrami św. Andrzeja od 50 lat. Ty chcesz, byśmy służyli Twojemu Kościołowi i wzywasz nas, byśmy byli razem, uzupełniali się, byśmy byli świadkami radości, prostoty i miłosierdzia, szczególnie wobec młodych pokoleń. Wychwalamy Cię za tych, którzy otworzyli przed nami drogę – za św. Ignacego, Matkę Marię-Tarcisius i Brata Rogera. Ześlij na nas Ducha Świętego, by ożywił w nas pragnienie komunii i by Twój pokój zajaśniał na całej ziemi.

„Magnificat” przy grobie Brata Rogera
Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2016