polski

TAIZÉ

Bazylea 2017

Kolejne spotkanie młodych odbędzie się w Bazylei

 
W piątkowy wieczór 30 grudnia, podczas trzydziestego dziewiątego spotkania młodych odbywającego się w Rydze na zaproszenie tamtejszych Kościołów, brat Alois ogłosił 15 tysiącom młodych uczestników kolejne etapy pielgrzymki zaufania przez ziemię.

Podczas wieczornej modlitwy, brat Alois rozpoczął od przypomnienia, że przez cały 2017 rok będą odbywały się międzynarodowe spotkania w Taizé. Następnie ogłosił spotkania, które odbędą się w innych miejscach, a szczególną uwagę zwrócił na Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei.

Bazylea: zaproszenie ekumeniczne i transgraniczne

Kilka tygodni temu brat Alois otrzymał od zwiarzchników Kościołów regionu Bazylei, obejmującego Szwajcarię, Francję oraz Niemcy, list tej treści:

„Region Bazylei oraz Wspólnota z Taizé od dawna utrzymują bliskie kontakty. Lokalne Kościoły oraz wspólnoty chrześcijańskie w tym regionie popierają inicjatywy Taizé, by towarzyszyć młodym i wspierać ich w osobistej drodze wiary.
 
Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie regionu Bazylei z całego serca zapraszają braci z Taizé do zorganizowania i poprowadzenia czterdziestego Europejskiego Spotkania Młodych w dniach od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018, w przekonaniu, że będzie ono znakiem, że wiara ma siłę jednoczenia, przekraczania przeszkód i prowadzi do pojednania.
 
Przez wieki Bazylea odgrywała istotną rolę w rozwoju chrześcijaństwa w Europie. Reformacja, której pięćsetlecie będziemy obchodzić w przyszłym roku, była pod tym względem znaczącym wydarzeniem. W regionie Bazylei to wydarzenie było silnie związane z tradycją humanistyczną. Z tym związane są charakterystyczne dla tego regionu postawy otwartości na świat, tolerancji oraz poszukiwania pokoju. Z geograficznego punktu widzenia, to miejsce styku trzech krajów, jest naznaczone zdolnością przekraczania granic.
 
Kościoły oraz wspólnoty chrześcijańskie regionu Bazylei są przekonane, że różne sposoby rozumienia i podążania za Chrystusem nie stoją na przeszkodzie by, jako chrześcijanie, budować wspólną drogę do Boga. Co więcej, „wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie” oraz „według udzielonej nam łaski różne dary” przyczyniają się do wzajemnego wzbogacania i umacniania komunii (Rz 12, 5-6).
 
Kościoły oraz wspólnoty chrześcijańskie regionu Bazylei, ze wszystkimi, którzy są nam bliscy oraz w swej wielkiej różnorodności, kierowane tradycyjną otwartością tego regionu na świat cieszą się, że będą mogły otworzyć swoje kościoły, domy i serca dla przyszłych pielgrzymów i ugościć kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię.

Zwierzchnicy Kościołów z Bazylei byli w Rydze

W konferencji prasowej zorganizowanej z okazji ogłoszenia miejsca kolejnego spotkania, uczestniczyło wielu odpowiedzialnych za Kościoły lokalne Bazylei obecnych w Rydze. Wśród nich był Lukas Kundert, prezydent Kościoła reformowanego kantonu Bazylei. Oto fragment jego wypowiedzi:

„Europejskie Spotkanie Młodych postrzegamy jako szansę, by wspólnie zastanowić się nad rolą chrześcijaństwa oraz Kościołów w naszym regionie. Fakt, że rok upamiętniający rocznicę Reformacji zakończy się spotkaniem ekumenicznym podkreślającym to, co nas łączy, a nie dzieli, jest wymownym znakiem."

Następnie Stefan Kemmler, dziekan Kościoła katolickiego w Bazylei, dodał:

„Kościoły oraz wspólnoty religijne z regionu Bazylei cieszą się ze spotkania z młodymi z całej Europy. Cieszymy się, że będziemy mogli spotkać chrześcijan wywodzących się z różnych tradycji oraz, że będziemy mogli wspólnie przeżyć transgraniczną solidarność tego spotkania.”

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2017