polski

TAIZÉ

Bezpieczeństwo i ochrona osób

 
Strona ta została opublikowana w roku 2010 roku, aby przypomnieć i wyjaśnić kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną osób. Jest istotne, aby każdy, jeszcze przed przyjazdem do Taizé, zapoznał się z tymi informacjami. Ponadto, już od lat, zaraz po przyjeździe podczas powitania wszyscy uczestnicy otrzymują program z informacjami praktycznymi, które zawierają także kluczowe elementy opisanych poniżej zagadnień związanych z ochroną osób.

Dla wielu Taizé jest miejscem wzajemnego zaufania. Każdy proszony jest o to, by czuwać nad tym, aby pozostawało ono bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, którzy tu przyjeżdżają. Wspólnota, w sposób szczególny liczy na pomoc w tej dziedzinie osób odpowiedzialnych za grupy.

Bezpieczeństwo

W ramach wciąż podwyższonych środków bezpieczeństwa na terenie całej Francji, miejsca większych zgromadzeń pozostają przez władze objęte szczególną ochroną.

Ze względu bezpieczeństwo wszystkich uczestników prosimy, aby nie pozostawiać bagaży bez opieki. Każdy bagaż powinien być także oznakowany (w widocznym miejscu powinno znajdować się nazwisko i adres właściciela). Prosimy też, aby nie wnosić do kościoła toreb, ani plecaków. Grupa wyznaczonych do tego zadania młodych będzie sprawdzała przy wejściach, czy zalecenie to jest przestrzegane.

Prosimy, aby nie spacerować w pojedynkę drogami, które się oddalają od Taizé.

Ochrona osób

Gdybyś dowiedział się, że integralność jakiejkolwiek osoby (zwłaszcza osoby niepełnoletniej) została naruszona poprzez agresję o charakterze seksualnym lub inną formę przemocy, czy też o jakimkolwiek innym budzącym niepokój zachowaniu, prosimy, aby niezwłocznie poinformować o tym brata odpowiedzialnego za ochronę osób w Taizé, z którym można się skontaktować w budynku La Morada. Można się także zwrócić do innej osoby, której ufasz: do odpowiedzialnego za grupę, do jednej z sióstr, które pomagają w przyjęciu młodych lub do jednej z osób odpowiedzialnych za punkt pierwszej pomocy. Są one dostępne w dzień i w nocy w budynku El Abiodh.

Wszystkie takie przypadki, niedawne lub sprzed lat, można zgłaszać braciom pisemnie na adres protection taize.fr. Wiadomości wysłane na ten adres otrzymuje dwóch braci, jedna z siósr św. Andrzeja i jedna osoba z zewnątrz. Jeśli chcesz o czymś poinformować, ale chciałbyś się najpierw dowiedzieć kto odbierze Twoją wiadomość, możesz zwrócić się z prośbą w tej sprawie.

Zawsze możesz także skorzystać z ogólnopolskiego telefonu dla ofiar przemocy, tzw. „niebieskiej linii” : +48.801.120.002, inicjatywy wsparcia „Zranieni w Kościele”: +48.800.280.900 (zranieni.info) lub pomocy innych instytucji świeckich lub kościelnych, które są odpowiedzialne za te kwestie.

Prosimy również o niezwłoczne informowanie nas w przypadkach używania narkotyków lub nadużywania alkoholu.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2019