polski

TAIZÉ

Wizyta przeora Taizé w Sudanie Południowym i Sudanie

 

Od dwóch lat Taizé przyjmuje uchodźców z Sudanu. Przeor Wspólnoty, brat Alois, spędził niedawno tydzień w Jubie i Rumbeku w Sudanie Południowym oraz kolejny tydzień w Chartumie, stolicy Sudanu, by lepiej zrozumieć sytuację obu tych krajów, by spotkać się z tamtejszymi aktywistami i pomodlić z ludźmi, którzy stanowią jedną z najbardziej poszkodowanych populacji naszych czasów.

Wraz z jeszcze jednym z braci odwiedził kościoły różnych wyznań, przyglądając się ich działalności w dziedzinie oświaty, solidarności oraz opieki nad chorymi i wykluczonymi; bracia mieli też wiele kontaktów z lokalną ludnością, która jest bardzo uboga. Odwiedzili między innymi obóz dla osób wysiedlonych, działający pod protektoratem ONZ. Przebywa w nim wiele dzieci, które zgubiły się podczas krwawych wydarzeń przetaczających się przez ich kraj i nie zostały nigdy odnalezione przez swoich rodziców.


Brat Alois w obozie dla wysiedleńców w Jubie w Sudanie Południowym

Swoją wizytą brat Alois chciał dać wyraz wdzięczności wobec wielu ludzi, którzy angażują się na miejscu: pracowników organizacji humanitarnych, personelu kościelnego oraz dyplomatów, którzy służą społecznościom lokalnym, wspomagając rozwój oświaty, rolnictwa, infrastruktury i usług oraz upowszechnianie kultury. Po powrocie stwierdził: „Szczególne wrażenie zrobiła na mnie sytuacja kobiet i dzieci. Matki, często bardzo młode, muszą znosić wiele cierpienia spowodowanego przez przemoc. Wiele z nich zostało zmuszonych do ucieczki. Mimo wszystko, są wciąż zdeterminowane, by służyć życiu. Dzieci od najmłodszych lat biorą udział w znacznej części codziennych obowiązków, mają jednak ambicję, by chodzić do szkoły. Odwaga i nadzieja tych matek oraz dzieci stanowi wyjątkowe świadectwo.”

Wizyta w Afryce będzie stanowić inspirację dla konkretnych propozycji, które przeor Taizé opublikuje z okazji 40 Europejskiego Spotkania Młodych, odbywającego się w Bazylei w dniach 28 grudnia - 1 stycznia.


Brat Alois w wiosce trędowatych niedaleko Rumbeku w Sudanie Południowym

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2017