polski

TAIZÉ

Kapsztad 2019

Kolejny afrykański etap Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię

 
Kolejny etap Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię będzie miał miejsce w Afryce, na samym południu tego kontynentu, w Kapsztadzie, w dniach 25-29 września 2019. W dwadzieścia cztery lata po spotkaniu w Johannesburgu oraz po kolejnych spotkaniach w Kenii (2008), Rwandzie (2012) i Beninie (2016), młodzi ludzie z Afryki Południowej oraz innych części świata są zaproszeni do udziału w tym spotkaniu, aby wspólnie dać świadectwo swojej wierze.
PDF - 9.3 Mb
Cape Town poster (click for full-size version)

Do pobrania:
- Ulotka (w formacie pdf) z programem oraz informacjami praktycznymi
- Śpiewy na czas przygotowań

Spotkanie w ramach Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię zgromadzi kilka tysięcy młodych ludzi z Afryki Południowej, z innych części Afryki oraz z innych kontynentów. Podczas spotkania będziemy:

 • wielbić Chrystusa, Źrodło pokoju oraz prawdziwego pojednania,
 • modlić się, śpiewać, trwać w ciszy, dzielić się wiarą z tysiącami młodych ludzi,
 • poznawać życie osób reprezentujących inne kultury niż nasza,
 • odkrywać Kościół jako zaczyn jedności i komunii w całej rodzinie ludziej,
 • doświadczać gościnności rodzin, które nas przyjmą.

Do pobrania:
- film (10 min.)
- skrócona wersja (2 min.)

Zaproszenie ze strony Kościołów

Organizując to spotkanie, wspólnota z Taizé odpowiada na zaproszenie, które wystosowali wspólnie zwierzchnicy różnych Kościołów: arcybiskup Thabo Makgoba z Kościoła Anglikańskiego, arcybiskup Stephen Brislin, katolicki arcybiskup Kapsztadu, biskup Siwa z Kościoła Metodystów oraz Przewodniczący Rady Kościołów Afryki Południowej, a także Wielebny Dr. Gustav Claasen z Holenderskiego Kościoła Reformowanego. Od lutego 2018 niektórzy bracia wspólnoty przebywają w Kapsztadzie, gdzie przygotowują spotkanie we współpracy z miejscowymi wspólnotami kościelnymi.

PDF - 128.4 kb

List Arcybiskupów Kapsztadu do uczestników spotkania

Program

 • W programie spotkania znajdzie się czas na wspólne modlitwy i czas na dzielenie się. Rano uczesnicy pozostaną w parafiach i wspólnotach przyjmujących, natomiast od południa do wieczora będą się gromadzić w centralnym punkcie spotkania.
 • Uczesnicy spotkania będą przyjmowani przez miejscowe parafie oraz wspólnoty. Młodzi ludzie będą goszczeni w rodzinach, w prostych warunkach. Ten osobisty kontakt będzie ważnym elementem pielrzymki.
 • Każdego dnia około południa specjalny autobus będzie przewoził uczestników spotkania z poszczególnych dzielnic do cenralnego miejsca spotkania, a wieczorem ten sam autobus będzie ich odwoził z powrotem.
 • Ktokolwiek zgłosi się na spotkanie zobowiązuje się do wzięcia udziału w pełnym programie oraz do uprzedniego przygotowania się do wyjazdu.

W jaki sposób można się przygotować?

 • Poprzez modlitwę w intencji spotkania we własnych wspólnotach i grupach modlitewnych. Dzięki temu pielgrzymka będzie miała naprawdę wymiar duchowy i będzie powiązana nie tylko z życiem uczestników, ale również ich parafii, wspólnot, duszpasterstw.
 • Poprzez refleksję, razem z innymi, na następujące tematy: stawać się bardziej przystępnym dla inncych, otwartym na Boga oraz na Kościół; a także nad tematem z Propozycji na rok 2019 brata Aloisa Nie zapominajmy o gościnności.
 • Ucząc się niektórych śpiewów z Taizé.
 • Wyszukując w swoim otoczeniu osoby, które budzą nadzieję i odwiedzając je.
Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019