polski

TAIZÉ

Brat Alois - przeor Taizé

 
Brat Alois (Alois Löser) urodził się 11 czerwca 1954 w Bawarii i wychował się w Stuttgarcie. Jego rodzice urodzili się i dorastali w Sudetach, należących wówczas do Czechosłowacji. Z pochodzenia jest Niemcem, od roku 1984 posiada obywatelstwo francuskie. Jest katolikiem.

JPEG - 20.1 kb

Po kilku wizytach w Taizé, brat Alois zdecydował się spędzić tu rok jako wolontariusz w latach 1973 – 1974, by pomagać w przyjmowaniu młodych ludzi. Przyjął habit Wspólnoty w roku 1974. Następnie ukończył formację teologiczną i duchową przewidzianą dla nowych członków Wspólnoty, zwieńczoną złożeniem ślubów wieczystych 6 sierpnia 1978 r. Odtąd na stałe mieszka w Taizé.

Jako brat poświęcił wiele czasu na słuchanie młodych ludzi i duchowe towarzyszenie im.

JPEG - 21.2 kb

Jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego wielokrotnie odwiedzał Europę Środkową, aby wspierać tamtejszych chrześcijan w czasie, kiedy ich krajom narzucono reżim komunistyczny.

Przez lata brat Alois koordynował organizację międzynarodowych spotkań w Taizé i spotkań europejskich odbywających się w wielkich miastach tego kontynentu.

Interesuje się bardzo muzyką i liturgią, przygotował nowy modlitwnik Wspólnoty: „Modlitwy na każdy dzień”. Skomponował również niektóre śpiewy z Taizé.

Zgodnie z Regułą Taizé, która przewiduje, że przeor wyznacza swego następcę, Brat Roger wskazał brata Aloisa podczas rady braci w 1998 roku. W styczniu 2005 roku, zmęczony ciężarem podeszłego wieku, poinformował braci, że w ciągu tego roku brat Alois przejmie jego służbę.


Po śmierci Brata Rogera, 16 sierpnia 2005, brat Alois został przeorem Wspólnoty.

Zadaniem przeora jest czuwanie nad rozwojem Wspólnoty oraz troska o jedność i komunię między braćmi. „Kiedy dość dawno temu Brat Roger poprosilł mnie, bym przygotowywał się do objęcia po nim odpowiedzialności za Wspólnotę, nie przekazał mi żadnych wskazówek, nie wyjaśnił też, w jaki sposób mam wypełnić to zadanie, natomiast pozostawił mi takie słowa: tak dla przeora jak i dla jego braci umiejętność rozeznawania, duch miłosierdzia i nieskończona dobroć serca są niezastąpionymi darami.”

Brat Alois wypełnia swą posługę zarówno w Taizé, jak również odwiedzając braci, żyjących w małych fraterniach: w Brazylii, Bangladeszu, Korei, Senegalu, Kenii. „Około dwudziestu naszych braci żyje w małych fraterniach na wszystkich kontynentach. W ten sposób chcemy być blisko ubogich i łączyć różne kultury.”


JPEG - 31.4 kb
W Goma, Północne Kivu, 2012.

Wspólnie z braćmi brat Alois kontynuuje organizowanie „pielgrzymki zaufania” zapoczatkowanej przez Brata Rogera ponad 30 lat temu. Pielgrzymka ta przenosi się pod koniec każdego roku do jednego z wielkich miast europejskich. Podobne spotkania młodych odbywają się w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej: „Podążając w pielgrzymce zaufania przez ziemię, która gromadzi młodych ludzi z wielu krajów, rozumiemy coraz głębiej tę prawdę, że wszyscy ludzie stanowią jedną rodzinę i Bóg mieszka w każdym człowieku bez wyjątku.”

Chcąc pomóc młodym ludziom lepiej zrozumieć tajemnice wiary, brat Alois opublikował książkę pt. „Odważyć się uwierzyć”, w której przedstawia istotne prawdy wiary chrześciajńskiej rozważając sens wielkich świąt w ciągu roku, W innej pozycji, zatytułowanej „Pielgrzymi zaufania”, znajdują się między innymi listy, które począwszy od 2006 roku pisze do młodych ludzi. Gdyby wielu młodych ludzi mogło posiąść głębsze zrozumienie tego, że wiara nie jest najpierw przyjęciem jakichś prawd, ale osobistą relacją z Bogiem. Centrum naszej wiary jest Zmartwychwstały Chrystus, obecny wśród nas. On łączy się z każdym człowiekiem więzią miłości i zaufania.”


JPEG - 16.9 kb
Z papieżem Franciszkiem.

Brat Alois, z kilku innymi braćmi Wspólnoty, składa regulanie wizyty zwierzchnikom Kościołów: papież Benedykt XVI przyjmował go co roku. Kilka razy miał możliwość odwiedzić Patriarchę prawosławnego Bartłomieja w Konstantynopolu oraz Patriarchę Cyryla w Moskwie. Spotykał się z Ekumeniczną Radą Kościołów oraz z anglikańskim arcybiskupem Canterbury.

JPEG - 18.6 kb
W Konstantynopolu, z Patriarchą Bartłomiejem I

„Przez te odwiedziny chciałem pokazać, że z mymi braćmi żarliwie poszukujemy komunii między chrześcijanami. W Taizé chcielibyśmy przyczynić się do tego, by bardziej widzialna stała się komunia, która w Chrystusie już istnieje między wszystkimi ochrzczonymi.”

JPEG - 20.8 kb
Patriarcha Cyryl i brat Alois, Wielkanoc 2011.

JPEG - 27.5 kb
Arcybiskup Justin Welby i brat Alois, 22 marca 2013.
©Picture Partnership/Lambeth Palace
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2013