polski

TAIZÉ

Tydzień refleksji dla osób w wieku 18-35 lat

 
W kolejny tydzień refleksji dla osób w wieku 18-35 lat zaplanowano w dniach 25 sierpnia - 1 września 2024 r.

Tydzień ten przeznaczony jest dla młodych ludzi w wieku 18-35 lat: studentów, pracujących, wolontariuszy lub osób szukających pracy.

Z powodu szczególnego programu tego tygodnia, prosimy młodych ludzi w wieku 15-17 lat, dorosłych powyżej 35 roku życia oraz rodziny z dziećmi o przyjazd w innym terminie.


Plan dnia

  • 8.15 poranna modlitwa, z wprowadzeniem biblijnym w kościele, następnie śniadanie
  • 10.15 spotkania tematyczne lub praca
  • 12.20 modlitwa południowa, a potem obiad
  • 15.00 spotkania tematyczne lub praca
  • 17.00 podwieczorek
  • 17.45 spotkania w małych grupach
  • 19.00 kolacja
  • 20.30 modlitwa wieczorna

Przegląd tygodnia refleksji w sierpniu 2021

W poniższym dokumencie zawarty jest pełen program spotkań tematycznych, które odbyły się w ostatnim tygodniu sierpnia 2021 r.:

PDF - 104 kb

Echa, nadesłane przez młodych dorosłych, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach

Przemiany ekologiczne w skali określonej miejscowości - prezentuje Jean-Luc Delpeuch (Francja), przewodniczący wspólnoty gmin Clunisois.

Jean-Luc Delpeuch przedstawił lokalny projekt społeczności gmin Clunisois. Celem tego projektu jest zwiększenie odporności terytorium i przygotowanie go do stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Ta wspólnota złożona z 42 gmin ma 450 przedstawicieli na 14 000 mieszkańców i przynagla ich do aktywnego udziału w demokratycznym podejmowaniu decyzji oraz do promowania tego projektu. Po zidentyfikowanych słabych punktów (takich jak susze, podziały społeczne, starzenie się populacji) i mocnych stron (np. bioróżnorodność, lasy komunalne, krótki łańcuch dostaw) zaproponowano trzy konkretne działania dla każdego obszaru. Ten przykład transformacji ekologicznej zastosowany na poziomie lokalnym był dla nas bardzo interesujący, ponieważ temat dotyczy nas i jest bliski naszym sercom.

Nicolas (Francja), Tina i Lea (Niemcy)

Między nadzieją a rozpaczą – czy teksty biblijne mogą otworzyć przed nami nowe perspektywy w czasach kryzysu? - prezentuje Katharina Opalka (Niemcy), teolog protestancki.

Katherina Opalka, teolożka protestancka pracująca na Uniwersytecie w Bonn, przedstawiła swoje badania nad odpornością na kryzys, którą możemy się wykazać. Kryzys można zdefiniować jako czas w naszym życiu, kiedy tracimy kontrolę nad sytuacją taką jak rozpad związku lub stresująca praca. Referentka opisała nam różne praktyki, które pozwalają nam przetrwać kryzys, np. werbalizowanie i akceptowanie okoliczności, dzielenie się emocjami z przyjaciółmi lub w modlitwie oraz utrzymywanie codziennej rutyny, aby przywrócić poczucie kontroli. Mogliśmy podzielić się własnymi doświadczeniami i strategiami, aby wspólnie zachować nadzieję na przyszłość, która wciąż jest niepewna.

Fanny (Francja), Jara (Niemcy) i Ross (Stany Zjednoczone)

Jak w obecnej sytuacji budować zrównoważony rozwój w Afryce? - prezentuje Germain Dasylva (Kongo/Francja), byłym wyższym urzędnikiem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Były wolontariusz w Taizé, a następnie przez 30 lat urzędnik w FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa) Organizacji Narodów Zjednoczonych na stanowisku ekonomisty w planowaniu rybołówstwa, Germain Dasylva zaczął od nakreślenia ogólnej panoramy różnych dynamik i problemów kontynentu afrykańskiego, kładąc nacisk na różnorodność sytuacji. Jego spojrzenie na przyszłość tego kontynentu jest naznaczone nadzieją, głównie dzięki działalności młodzieży i lokalnym inicjatywom. Doceniliśmy jego anegdoty oparte na ogromnym doświadczeniu i umiejętność udzielania ciekawych odpowiedzi na wiele zadawanych pytań.

Laeticia i Laeticia (Francja)

Kryzys ekologiczny i polaryzacja opinii: mówienie o zmianach klimatycznych w jedności - prezentuje Lea Fischer (Niemcy), psycholog.

Ten warsztat nie był klasycznym wykładem o zmianach klimatycznych. Mimo że mamy dostęp do wielu informacji o tym, co się dzieje, w większości przypadków nie wiemy, jak wykorzystać te dane. Jak komunikować naszą troskę o środowisko bez wyczerpywania siebie i atakowania innych? Lea Fischer oferuje psychologiczne podejście do tego tematu. Podczas gdy fakty naukowe są potrzebne, aby przekonać innych, reakcje emocjonalne są tym, co ludzie pamiętają najbardziej w rozmowach: oznacza to, że dbanie o sposób komunikacji jest równie ważne, jak przedstawianie logicznych argumentów. Nie zawsze jest łatwo prowadzić przyjemne rozmowy z ludźmi, którzy pozornie mają z nami niewiele wspólnego. Dlatego prelegentka zachęciła nas, abyśmy spróbowali zrozumieć punkt widzenia drugiej strony w kategoriach ludzkich wartości. Kiedy ludzie czują się zrozumiani, łatwiej jest wymieniać poglądy i osiągać kompromisy. To może być wyzwanie, ale jest to kolejny przydatny sposób na przyczynienie się do ekologicznej transformacji – zachęcamy do rozmowy o zmianach klimatycznych w ten nowy sposób.

Maria i Sofia (Hiszpania)

Green Deal, Covid-19, migracja: wymiana informacji w zakresie Europy – prezentuje Philipp Lamberts (Belgia), eurodeputowany.

Philippe Lamberts, doświadczony eurodeputowany, przedstawił swoją wizję tego, jak Unia Europejska radzi sobie z głównymi bieżącymi problemami. Chociaż odniesiono pewne godne uwagi sukcesy, w szczególności w dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19 lub w rozwoju Zielonego Zakładu (pakietu przepisów mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu), Unia Europejska nadal nie jest w stanie sprostać kwestii migracji. Odpowiadając na pytania młodych ludzi, Philippe Lamberts podzielił się z nami rolą swojej chrześcijańskiej wiary w rozpatrywaniu tematów w oraz ich systemowego rozwiązywania z właściwego punktu widzenia. Oświadczył, że w obliczu kryzysów „wiara jest ważniejsza niż cokolwiek innego”. Nalegał również na utrzymanie zaufania do instytucji i demokratycznych oraz wezwał do traktowania migrantów jako istot ludzkich, a nie przedmiotów.

Joan (Hiszpania) & Annamaria (Węgry)

Obraz (ikona) Boga, Stworzenia i Królestwa: wschodnia trójwymiarowa perspektywa Ikony - prezentuje Joan Lena (Albania / Holandia), ksiądz prawosławny.

Czy powinniśmy pisać ikony, skoro Biblia mówi, że nie wolno nam tworzyć obrazu Boga? Poprzez wcielenie Jezusa, Bóg wywyższa człowieka i otwiera mu dostęp do poznania Boga w osobie Jezusa. Poprzez przybliżenie historii wewnętrznych zmagań w chrześcijaństwie, dotyczących faktu czy możemy pisać ikony, ksiądz Joan Lena odnowił nasze zrozumienie ikon i zaktualizował je. Ikona to drzwi, które pozwalają człowiekowi wejść w relację z Bogiem. Nie obraz, który ubóstwiamy, niekoniecznie jest to obraz – Kościół jest ikoną Królestwa Bożego – ikona to wiatyk, który przychodzi na ratunek naszej samotności i naszemu narcyzmowi. W stworzeniu, w którym ludzie zajęli całą przestrzeń do tego stopnia, że ​​zagrażali własnemu istnieniu, ikona reprezentuje zbawienną otwartość na Boga, a tym samym przypomina nam o boskim powołaniu człowieka na Ziemi. „Nie jesteśmy królami stworzenia, ale ukrzyżowanymi królami stworzenia”.

Robbert-Jan (Holandia) i Ambroise (Hiszpania)

Zrozumienie sytuacji chrześcijan na Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących wydarzeń i świadectw - prezentuje Marielle Fontanilles (Francja), dyrektor francuskiej sieci L’Œuvre d’Orient i Beatrix Nester (Francja), wolontariuszka powracająca z misji w Libanie.

Papież Jan Paweł II zwykł mawiać, że chrześcijaństwo ma dwa płuca: zachodnie i wschodnie. Ten warsztat na temat chrześcijan Wschodu był poruszający i fascynujący. Dwie młode kobiety ze stowarzyszenia l’Oeuvre d’Orient i niektórzy chrześcijanie ze Wschodu, przedstawili nam uzupełniające się punkty widzenia na tę sytuację. Kontekst historyczny i polityczny oraz konkretne świadectwa pozwoliły nam zrozumieć potrzebę obrony tego dziedzictwa kulturowego.

Quentin i Aurélien (Francja)

Kobiety w Biblii, kobiety w Kościele. - przedstawiają s. Christina (ze zgromadzenia sióstr św. Andrzeja) i Orsi Hardi (Węgry / Francja).

Co myślisz o miejscu Marii, Marty, Elżbiety - i ogólnie o roli kobiet w Biblii? Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć na to pytanie, to ten tekst jest dla ciebie. Temat? Kobiety. Gdzie? W Biblii, ale także w Kościele. Jak? Poprzez historie, świadectwa. Pytanie? Która kobieta była inspiracją w twoim życiu chrześcijańskim? Idea, która wyłoniła się podczas tych warsztatów: „Biblia została napisana przez ludzi, dla ludzi i przez nich zinterpretowana”. Ważne jest, aby redefiniować kobietę nie przez jej rolę matki, żony, poprzez jej dziecko czy relację z mężczyzną, ale przez to, kim ona jest.

Marie i Matylda (Francja)
Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2021