polski

TAIZÉ

Ochrona osób w Taizé

 

Taizé jest dla wielu osób miejscem zaufania. Bracia należący do Wspólnoty, siostry św. Andrzeja, siostry urszulanki, siostry oblatki św. Franciszka Salezego, a także wolontariusze [1] oraz wszyscy włączeni w organizację spotkań [2], zobowiązują się, by dołożyć wszelkich starań, aby Taizé było miejscem bezpiecznym dla wszystkich, którzy tu przybywają, zwłaszcza dla osób niepełnoletnich [3], ludzi młodych [4] i osób dorosłych w sposób szczególny narażonych na zranienia [5].

Jednocześnie istotna jest odpowiedzialna postawa każdego, aby Taizé mogło pozostawać miejscem bezpiecznym dla wszystkich.

W tej sekcji informacje dotyczące ochrony osób zostały podzielone na następujące kategorie:
- nasze zobowiązania
- obowiązujące praktyki
- obowiązujące procedury
Wybierając poniższe linki można także znaleźć informacje o:
- kwestiach zdrowotnych
- oraz o kwestiach związanych z bezpieczeństwem

Każdego rodzaju akt agresji o charakterze seksualnym, a także jakiekolwiek inne formy przemocy traktujemy w Taizé bardzo poważnie. Jeśli podczas Twojego pobytu dowiesz się o zdarzeniu, które może mieć taki charakter, prosimy o postępowanie według ustalonych procedur, pamiętając że możesz zadzwonić na numer +33 7 49 04 75 85 w każdym momencie. Każda taka sytuacja, niezależnie od tego, czy miała miejsce niedawno, czy przed laty, może zostać zgłoszona pisemnie, za pośrednictwem adresu e-mail: taize.safeguarding protonmail.com. Takiego zgłoszenia można również dokonać min. za pośrednictwem ogólnopolskiego telefonu dla ofiar przemocy, tzw. „niebieskiej linii”: +48.801.120.002, inicjatywy wsparcia „Zranieni w Kościele”: +48.800.280.900 (zranieni.info) lub z pomocą innych instytucji świeckich i kościelnych, które są odpowiedzialne za te kwestie.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2020

Notatki

[1Są to osoby między 18 a 29 rokiem życia, które pozostają w Taizé przez cztery tygodnie lub dłużej i pomagają w różnych zadaniach praktycznych związanych z organizacją spotkań. Każdej wolontariuszce osobiście towarzyszy jedna z sióstr św. Andrzeja lub sióstr urszulanek, a każdemu wolontariuszowi jeden z braci z Taizé.

[2Chodzi tu między innymi o zatrudnionych pracowników oraz członków innych wspólnot zakonnych, którzy zostali poproszeni o pomoc w przygotowaniu spotkań.

[3W tych dokumentach terminem tym określane są wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, przy założeniu, że w większości przypadków dzieciom do lat 15 przebywającym w Taizé, powinni towarzyszyć rodzice albo opiekun prawny. Każda osoba niepełnoletnia pomiędzy 15 i 18 rokiem życia musi uzyskać pisemną zgodę rodziców lub swojego opiekuna prawnego (do tego celu można wykorzystać formularz) z podaniem danych obecnej w Taizé osoby, która będzie za nią odpowiedzialna również w kwestiach zdrowotnych.

[4W tych informacjach termin ten będzie odnosił się do osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, które biorą udział w spotkaniach młodych w Taizé.

[5Terminem tym określa się osobę powyżej 18 roku życia, która jest szczególnie narażona na zranienia ze względów psychologicznych, fizycznych, moralnych bądź społecznych. Uznajemy, że stan szczególnego narażenia może u danej osoby pojawić się lub ustąpić również podczas jej pobytu w Taizé.

Od czerwca 2019 roku Wspólnota podjęła drogę poszukiwania prawdy w związku z zarzutami o wykorzystywanie seksualne, które obciążały kilku braci. Aby przeczytać oświadczenie brata Aloisa z 4 czerwca 2019 roku oraz informacje aktualizujące, kliknij tutaj.