polski

TAIZÉ

Zesłanie Ducha Świętego 2020 | Najważniejsze punkty programu

 
Na tej stronie publikujemy zebrane filmy video przygotowane na weekend Zesłania Ducha Świętego.

Piątek, 29 maja

20:30 modlitwa wieczorna poprzedzona słowem powitania przez brata Aloisa


Sobota, 30 maja

10:00 wprowadzenie biblijne on-line

Tekst biblijny: Jan 7,37-53

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?» I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia». Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?» Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się - każdy do swego domu.

Pytania do spotkań w grupach

  1. Czego doświadczyłem podczas tych ostatnich tygodni ?
  2. W tym momencie mego życia czego "pragnę"?
  3. Co chcę zrobić z tym pragnieniem? Co o nim myślę? Może wskazuje ono na coś ważnego w moim życiu w tej chwili?

15:00 pytania-odpowiedzi na żywo z jednym z braci

17:00 spotkanie tematyczne

«Pan jest tutaj, a ja o tym nie wiedziałem!» Spojrzeć na swoje życie podczas ostatnich miesięcy, przyjąć to, co przynosi życie. Spotkanie tematyczne prowadzone przez dwie siostry Św. Andrzeja.

20:30 modlitwa wieczorna transmitowana na żywo z Taizé


Niedziela, 31 maja | Zesłanie Ducha Świętego

Rano uczestnictwo w lokalnych celebracjach liturgicznych

Zapraszamy wszystkich, by tam, gdzie to jest możliwe, wziąć udział w porannych celebracjach parafialnych, czy innych miejscowych wspólnot.

10:00 wprowadzenie biblijne on-line

Tekst biblijny: Dzieje Apostolskie 2,1-18

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu.
8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -
9 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».
12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego.
13 «Upili się młodym winem» - drwili inni.
14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów!
15 Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia2 godzina dnia,
16 ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:
17 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny.
18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.

Pytania do spotkań w grupach

  1. Gdzie dostrzegam ukazywanie się mocy Bożej w małym lub wielkim wymiarze?
  2. Czy podczas ostatnich tygodni zauważyłem u innych osób postawy i zachowania odmienne od moich? Które z tych zachowań lub postaw mógłbym potraktować jako komplementarne wobec mojego sposobu bycia?
  3. Brat Timothée wymienia znaki nowego czasu. Jakie są moje nadzieje dla społeczności w której żyję, dla grup z nią związanych?

12:00 opublikowanie video chóru wirtualnego

54 młodych ludzi z 40 krajów śpiewa razem "Veni Sancte Spiritus".

15:00 pytania-odpowiedzi na żywo z jednym z braci

17:00 spotkanie tematyczne

Tworzyć więzi solidarnośći tam, gdzie pojawiają się lęki. Interaktywne spotkanie tematyczne ze świadectwami z Republiki Południowej Afryki, Belgii i Francji.

20:30 modlitwa wieczorna transmitowana na żywo z Taizé

W święto Zesłania Ducha Świętego zapraszamy na modlitwę wieczorną na żywo z Taizé.

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2020