TAIZÉ

Ochrona osób w Taizé

Obowiązujące procedury

 
W tym artykule opisujemy procedury, które należy stosować w przypadku, gdyby konieczne było zgłoszenie budzącej niepokój sytuacji, dotyczącej uczestników spotkań w Taizé.

Ogólna procedura zgłaszania

Po przybyciu do Taizé wszyscy uczestnicy odczytują następujący tekst:

Chcemy zrobić wszystko, co możliwe, aby Taizé było miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich. Każdy może się do tego przyczynić.

Każdego rodzaju akt agresji o charakterze seksualnym, a także jakiekolwiek inne formy przemocy traktujemy w Taizé bardzo poważnie. Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem takiego zdarzenia, lub zachowania budzącego niepokój, prosimy o niezwłoczne udanie się do La Morada i kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z ochroną osób.

Z tą osobą można się skontaktować w La Morada lub telefonicznie lub wysyłając SMS na numer +33 749 04 75 85.

Możesz również porozmawiać z inną osobą, do której masz zaufanie, np. z odpowiedzialnym za grupę, z jedną z sióstr w El Abiodh lub w punkcie pierwszej pomocy.

Każda taka sytuacja, niezależnie od tego, czy miała miejsce niedawno, czy przed laty, może zostać zgłoszona pisemnie, za pośrednictwem adresu e-mail: taize.safeguarding protonmail.com. Takiego zgłoszenia można również dokonać min. za pośrednictwem ogólnopolskiego telefonu dla ofiar przemocy, tzw. „niebieskiej linii”: +48.801.120.002, inicjatywy wsparcia „Zranieni w Kościele”: +48.800.280.900 (zranieni.info) lub z pomocą innych instytucji świeckich i kościelnych, które są odpowiedzialne za te kwestie.

Co mam zrobić, gdy zdarzy się coś niepokojącego?

Pamiętaj, że każdy może czuć się zdenerwowany lub niepewny, gdy ma zgłosić nadużycie lub podejrzane zachowanie. Poinformowanie nas o tym, że coś lub ktoś wzbudza twój niepokój może być pierwszym krokiem, by komuś pomóc.

Jeśli chcesz nas o czymś poinformować lub nie jesteś pewien, co zrobić w niepokojącej sytuacji, zastosuj opisaną wyżej procedurę. Dzięki temu dotrzesz do osób, których zadaniem jest słuchanie i oferowanie rady oraz wsparcia, a także podejmowanie dalszych kroków w przypadku, gdyby stało się coś złego lub gdyby ktoś był zagrożony.

1. Jeśli w sposób bezpośredni lub pośredni dotrze do ciebie informacja na temat jakiegokolwiek aktu agresji o charakterze seksualnym albo innej formy przemocy lub zagrożenia czyjejś integralności osobistej, prosimy o postępowanie według wyżej opisanej procedury.

2. Stosując obowiązującą procedurę, uwzględnij w swoich działaniach osobę, której dotyczy sytuacja, osobę odpowiedzialną za jej grupę (w przypadku, gdy nie jesteś to ty) oraz wszystkich świadków, którzy mogą dostarczyć istotnych informacji.

3. Brat, który odpowiada za ochronę osób, dysponuje listą odpowiedzialnych za grupy i w razie konieczności może skontaktować się z odpowiedzialnym za grupę osoby poszkodowanej.

4. Nie podejmuj żadnych działań wobec domniemanego sprawcy przed zastosowaniem wyżej opisanej procedury. Decyzje zostaną podjęte wspólnie w La Morada, w porozumieniu z osobą, której dotyczy sytuacja oraz, w razie potrzeby, jej opiekunem prawnym.

5. Zapisz wszystkie dane, które mogą umożliwić identyfikację domniemanego sprawcy, na przykład miasto, z którego przyjechał, numer dormitorium, numer rejestracyjny pojazdu, itp.

6. Opisaną procedurę należy również stosować zgłaszając używanie narkotyków lub nadmierne spożycie alkoholu.

7. Jeśli po powrocie z Taizé dowiesz się o zdarzeniu, które powinno zostać zgłoszone, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: taize.safeguarding protonmail.com. Można również dokonać zgłoszenia min. za pośrednictwem ogólnopolskiego telefonu dla ofiar przemocy, tzw. „niebieskiej linii”: +48.801.120.002, inicjatywy wsparcia „Zranieni w Kościele”: +48.800.280.900 (zranieni.info) lub z pomocą innych instytucji świeckich i kościelnych, które są odpowiedzialne za te kwestie.

Słuchanie osób zgłaszających zdarzenia, które wymagają interwencji

- Traktuj poważnie wszystkie zgłoszenia. Żaden atak o charakterze seksualnym, żaden akt przemocy fizycznej czy naruszenia integralności osobistej, żaden niewłaściwy gest nie może zostać uznany za nieistotny.
- Słuchaj z uwagą tego, co ma do powiedzenia osoba zgłaszająca.
- Upewnij ją, że postąpiła dobrze nie tając zdarzenia i przekazując informacje.
- Zachęć osobę zgłaszającą, aby udała się wraz z tobą, postępując według opisanej wyżej procedury.