polski

TAIZÉ

Covid-19 i spotkania w Taizé

 

Z powodu pandemii Covid-19 we Francji ogłoszono izolację wiosną i ponownie na początku listopada. Pomiędzy tymi dwoma okresami, od 14 czerwca do 30 października, Wspólnota mogła organizować spotkania młodych w Taizé. Sporządzono protokół sanitarny zawierający pięćdziesiąt środków ochronnych i przesłano go władzom lokalnym.

W ostatnich miesiącach w Taizé przebywało w sumie około sześciu tysięcy osób, aby wziąć udział w cotygodniowych spotkaniach, a kilkaset innych odwiedziło Taizé tylko przejazdem. Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani przed przyjazdem i po przyjeździe o konieczności przestrzegania „środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii”, które są aktami szcunku i troski wobec innych, a zwłaszcza wobec najsłabszych.

Wspólna modlitwa i spotkania z innymi w maskach i z zachowywaniem dystansu fizycznego nie są zbyt naturalne. Ale dzięki wysiłkom wszystkich spotkania przebiegły spokojnie i w Taizé nie było ognisk infekcji.

W ciągu tych czterech i pół miesiąca kilku uczestników spotkań dowiedziało się podczas swojego pobytu w Taizé, że wcześniej mieli kontakt z osobami, u których wykryto Covid-19. Zgodnie z zaleceniami władz francuskich te osoby, tzw. przypadki „bliskiego kontaktu”, zostały wyizolowane i przetestowane. Kilka innych osób wykazało objawy koronawirusa i również zostało przebadanych. U większości z tych osób wynik testu na obecność Covid-19 był negatywny. Jednak były także przypadki z pozytywnym wynikiem testu (patrz lista opublikowana na stronie w języku angielskim).

Bracia i młodzi wolontariusze, którzy mieli kontakt z grupami, które przyjechały podczas jesiennych wakacji, spędzili tydzień na kwarantannie na początku listopada i nikt z nich nie zachorował.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyjechali do Taizé w tym okresie i wzięli udział w spotkaniach w tak wyjątkowych warunkach.

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2020