polski

TAIZÉ

Nepal | Wsparcie dla ludności po trzęsieniu ziemi w 2015 roku

 

Po kolejnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Nepal w kwietniu i maju 2015 roku, Operacja Nadzieja wsparła pracę niemieckiej organizacji pozarządowej Nepalhilfe. Wszystkie wysłane pieniądze zostały przeznaczone na zakup blachy falistej do pokrycia dachów tymczasowych domów. Było to bardzo pilne zadanie, ponieważ krótko po wstrząsach spodziewano się monsunu. Te dachy mogą być wykorzystane w przyszłości do budowy bardziej trwałych domostw. Operacja Nadzieja pomogła w przeprowadzce 200 rodzin.

Pewna kobieta, która jest zaprzyjaźniona ze Wspólnotą, po powrocie z wizyty w tym kraju pisze: „Są tam nadal góry gruzu. Jak to się często zdarza, trzęsienie ziemi najbardziej dotknęło najbiedniejszych, którzy mieszkali w bardzo prostych chatach. Obecnie niektórzy z nich znaleźli miejsce w tymczasowych domach, które czasami okazują się lepsze od miejsc ich wcześniejszego zamieszkania i mogą stać się długofalowym rozwiązaniem ich zakwaterowania.”