polski

TAIZÉ

Europejskie Spotkanie Młodych w Turynie i online

Listy otrzymane z okazji spotkania

 

Na tej stronie publikujemy listy otrzymane od zwierzchników kościelnych i politycznych do uczestników 44. Europejskiego Spotkania Taizé w Turynie oraz online.

Papież Franciszek
Patriarchat Moskiewski
Tymczasowy sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. prof. Ioan Sauca
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Więcej listów dostępne na stronie w jęz. angielskim lub francuskim.


Papież Franciszek

Drodzy przyjaciele,
Pandemia kolejny raz przeszkadza wam zgromadzić się pod koniec roku, jak to było planowane, na 44. europejskim spotkaniu młodych przygotowanym przez wspólnotę Taizé. Musicie czekać do lipca, żeby przyjechać do Turynu i z radością przeżywać te chwile braterstwa. Ojciec Święty modli się w tej intencji, teraz jednak myślą i modlitwą łączy się z wami wszystkimi, którzy uczestniczycie w spotkaniu online i serdecznie was pozdrawia

Wasze spotkanie odbywa się w czasie pełnym niepokojów. Wiele osób zastanawia się: Czy nasz planeta ma przyszłość? Jakie działania powinniśmy podjąć aby ją chronić i sprawić, by dało się mieszkać na ziemi? Kiedy podziały się mnożą, jak możemy, zgodnie z waszym tematem na najbliższy rok, „być twórcami jedności”?

Zamiast ulegać defetyzmowi i uciekać od problemów, postanowiliście się z nimi zmierzyć, szukać razem, modlić się, wsłuchiwać się w Boże Słowo, aby rozjaśniło ono najtrudniejsze sytuacja. Nie bez powodu Dzieje Apostolskie mówią wyraźnie, że w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie „znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu” (2, 1). Kiedy zbieramy się razem Duch Boży tchnie w sposób szczególny. Podczas trwającego właśnie synodu Kościół katolicki stara się, także i on, z większą gotowością reagować na pracę Ducha, zachęcając uczniów Chrystusa, by odkrywali, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.

Postanowiliście nie odwracać wzroku od ludzkich cierpień i krzyczących potrzeb obecnej chwili, ale spojrzeć na nie z ufnością, że zostaliście wezwani do tego, by uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań. Ponieważ jeśli nawet nie brak powodów do niepokoju, jest również prawdą, że Duch Święty nie przestaje wzbudzać twórców braterstwa, solidarności, jedności. A przyjmując zmartwychwstałego Chrystusa, pozwalając, by jednoczył wasze serca, przygotowujecie się na to, by znaleźć się wśród tych twórców.

Ojciec Święty prosi Ducha Świętego, by wam błogosławił, młodym katolikom, prawosławnym i protestantom, którzy myślą i modlitwą łączycie się w europejskim spotkaniu, oraz powierza was opiece Maryi Dziewicy. Obyście nadal mogli być pielgrzymami zaufania tam, gdzie Bóg was posyła!

Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości


Patriarchat Moskiewski

Drodzy bracia i siostry,
Z radością pozdrawiam uczestników tradycyjnego spotkania wspólnoty Taizé, obywającego się w dniach, kiedy według kalendarza gregoriańskiego świętuje się Narodzenie Chrystusa, i poświęconego problemowi „Bycia twórcami jedności”.

W trudnym czasie, który przeżywamy, jak nigdy wcześniej wyraźna staje się potrzeba jedności. Wbrew przewidywaniom wielu działaczy politycznych i naukowców proces globalizacji nie zniwelował międzynarodowych i międzykulturowych sprzeczności, jak również nie przyczynił się do złagodzenia nierówności wewnątrz poszczególnych społeczeństw. Przeciwnie, w naszej epoce powstają bezprecedensowe wyzwania, w jakimś stopniu pogłębiające istniejące już problemy i równocześnie stawiające przed nami zupełnie nowe pytania.

W tej sytuacji coraz poważniej zastanawiamy się nad sensem pojęcia „jedność” na bardzo różnych poziomach. Chodzi o jedność całej ludzkości, o jedność reprezentantów różnych religii w obliczu wspólnych wyzwań, jedność chrześcijan, o solidarność na poziomie narodowym i lokalnym. W związku z tym trzeba uznać, że prorocze były apele zwierzchników naszych Kościołów o jedność rodu ludzkiego głoszone w ostatnich latach. W 2020 roku Jego Świątobliwość papież Franciszek opublikował encyklikę „Fratelli Tutti” zawierającą dobitne poglądy na ten temat obecnego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Braterstwo i jedność to także tematy bliskie zwierzchnikowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Tak na przykład w 2017 roku w wywiadzie dla rumuńskiego pisma „Q magazine” Jego Świątobliwość Cyryl, patriarcha Moskwy i całej Rusi zauważył: „Do dzisiaj Ewangelia pozostaje najbardziej skuteczną wskazówką najkrótszej drogi do szczęścia pojedynczego człowieka i całego społeczeństwa... Nie ma sensu i zwyczajnie nie jest możliwe przezwyciężenie indywidualizmu kolektywizmem. Problem leży o wiele głębiej: chrześcijaństwo zapewnia, że tylko służąc Bogu i bliźniemu, człowiek osiąga tę pełnię istnienia, która jedynie może być dla niego inspiracją i dać mu prawdziwe szczęście przekraczające granice ziemskiego bytu”.

Słowa te brzmią równie aktualnie i w chili obecnej, w kontekście zaostrzających się konfliktów globalnych, odnawiania się przebrzmiałych, jak można było sądzić, zjawisk, takich jak wyścig zbrojeń, przejawy wrogości i nienawiści. Sądzę, że skłonią nas one do ponownej refleksji nad tym, że przyszłość naszej planety i całej ludzkości z woli Boga pod wieloma względami znajduje się w naszych rękach i od tego, na ile każdy z nas będzie stawał się w pełnym znaczeniu tego pojęcia twórcą jedności, w jakimś stopniu zależy dalszy bieg historii, los przyszłych pokoleń. W związku z tym nie sposób nie przywołać celnego zdania znanego na całym świecie rosyjskiego pisarza, Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego, którego dwusetną rocznicę urodzin będziemy odchodzili w tym roku „diabeł walczy z Bogiem, a polem bitwy są ludzkie serca”. W tej walce pociechą dla wszystkich ludzi są słowa Zbawiciela „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).

Życzę wam duchowych owoców i udanego spotkania.
Z miłością w Panu,

Hilarion, metropolita wołkołamski, Przewodniczący zewnętrznych kontaktów Patriarchatu Moskiewskiego


Tymczasowy sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. prof. Ioan Sauca

Drodzy przyjaciele, uczestnicy Europejskiego Spotkania Młodych Taizé,

Z prawdziwą radością pozdrawiam was w imieniu Światowej Rady Kościołów i posyłam swoje modlitwy oraz dobre życzenia na wasze dni spotkania, autorefleksji, modlitwy, wychodzenia do siebie nawzajem i szukania wspólnych odpowiedzi na potrzeby naszych czasów.

Wasza obecność podnosi mnie na duchu, widzę w niej bowiem znak, że jako osoby, chrześcijanie i Europejczycy, poprzez osobistą i zbiorową przemianę w Chrystusie, potrafimy stawić czoła wielu trudnościom i wyzwaniom, z jakimi zmaga się dziś nasz świat. Dajecie mi nadzieję!

Jak może się to stać? Dzięki otwarciu się i dostrojeniu do miłości Boga, osoby Chrystusa i działania Ducha Świętego możemy stać się twórcami jedności, tak, jak do tego wzywa brat Alois. Wówczas wykuwamy przyjaźnie i tworzymy rzeczywistą wspólnotę z tymi, którzy są wokół nas - nawet, a może zwłaszcza z tymi, którzy się od nas różnią. Doświadczamy solidarności z wszystkimi, którzy są w potrzebie i z naszą potrzebującą pomocy planetą. Pozwalamy, by nasza nadzieja otwierała nowe i twórcze perspektywy. Poszukujemy wspólnych wartości i podążamy drogą pojednania, by zgromadzić wszystkich w jedną ludzką rodzinę.

Tak radykalne nawrócenie – całkowite oddanie się miłości – nie jest ani szybkie, ani łatwe, po to jednak zostaliśmy stworzeni.

Nie muszę rozwodzić się nad wszystkimi olbrzymimi wyzwaniami, które stoją dziś przed nami: znacie je równie dobrze jak ja. Jedyna nadzieja na ich przezwyciężenie i stworzenie zrównoważonej przyszłości spoczywa w tym, że będziemy działać razem jako osoby i wspólnoty totalnie zaangażowane na rzecz życia, godności i dobrobytu każdego człowieka, a także na rzecz całego stworzenia.

Jako ludzie młodzi, jako osoby kierujące się miłością i sumieniem, jako uczniowie Chrystusa starający się podążać jego drogą, macie w swoich rękach klucz do tej przyszłości. Wraz z całą światową wspólnotą kościołów modlę się: Niech czas spędzony razem zasieje ziarno przemiany w was i waszych przyjaciołach, w naszych wspólnotach i narodach, w naszym świecie.


Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen

Drodzy przyjaciele Taizé,

Młodość jest czasem odkrywania, kreatywności i nadziei. To czas, gdy wszystko jest nowe, wszystkie doświadczenia są ważne, a nowe przyjaźnie mogą trwać przez całe życie. Wspólnota Taizé również charakteryzuje się duchem młodości, gromadzi bowiem tylu zaangażowanych młodych ludzi z całej Europy i świata. Jednostki, które już w tak młodym wieku wnoszą tak wiele w swoje społeczności.

W ciągu ostatnich dwóch lat młodzi ludzie poświęcili dużą część swojej wolności na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia innych. Rzeczywiście byliście przykładem. Dlatego zaproponowałam, żeby rok 2022 uczynić Rokiem Młodzieży Europejskiej. Chcę, by Unia Europejska bardziej angażowała się w sprawy młodych, żeby usłyszała, czego się domagacie i o czym marzycie dla Europy. Wierzę bowiem, że Europa potrzebuje ducha młodości by przezwyciężyć pandemię i otworzyć nowy rozdział.

Wobec takich wyzwań, jak zmiana klimatu, ważniejsze niż kiedykolwiek jest przywództwo kolejnego pokolenia. Dlatego tak bardzo ucieszyło mnie to, że Wspólnota Taizé poprowadziła modlitwy dla młodych podczas COP26 w Glasgow. Przywracanie sprawiedliwości i równowagi w naszych relacjach z naturą jest szlachetnym zadaniem. Wraz z Europejskim Zielonym Ładem, UE pewnie zmierza ku bardziej ekologicznej, sprawiedliwszej i zdrowszej przyszłości, do której aspiruje wasze pokolenie. Przyszłości, którą możemy zbudować razem, jeśli wszyscy wniesiemy swój wkład w naszym codziennym życiu.

Wspólnota Taizé zapoznała mnie ze słowami św. Augustyna, które są dla mnie źródłem siły: „Idź dalej swoją ścieżką, ponieważ istnieje tylko poprzez twoje chodzenie”. W naszych trudnych czasach mam nadzieję, że te słowa dadzą młodym jeszcze więcej siły. Przed wami może długa droga, ale jesteście silni duchem.

Dziękuję za przykład, który daliście. Mam nadzieję, że wasze spotkanie w Turynie stanie się dalszą inspiracją dla wykuwania przyszłości Europy i uzdrawiania naszej planety.

Życzę wam i waszym rodzinom wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2021