polski

TAIZÉ

Spotkanie europejskie w Turynie

Wymiana myśli w oparciu o „Propozycje 2022”

 
Na rok 2022 Brat Alois opublikował sześć propozycji, których temat brzmi: „Bądźmy twórcami jedności”. Na podstawie tego tekstu młodzi ludzie z Turynu przygotowali następujące pytania, które mogą posłużyć jako podstawa do wymiany myśli w małych grupach dla tych, którzy przygotowują się do przyjazdu i uczestnictwa w spotkaniu europejskim w lipcu 2022.

1. Radość otrzymywania | Styczeń

  • Tylko będąc w w relacji z innymi, można otrzymywać: jakie relacje dały mi najwięcej w życiu?
  • Czy trudno jest mi przyjmować z radością? Jakie są przeszkody, które mi to uniemożliwiają?
  • Co oznacza dla mnie „Ubuntu”? W jakich sytuacjach uświadomiłem sobie, że wszyscy jesteśmy od siebie zależni?
Tekst biblijny: Łukasz 10, 29-37 | Dobry Samarytanin
W tym miesiącu, aby lepiej zrozumieć to, co otrzymałem, mogę spróbować zastanowić się nad historiią swojego życia osobistego i we wspólnocie z innymi, poprosić starszą osobę o opowiedzenie czegoś o mojej rodzinie czy miejscu mego pochodzenia, odwiedzić muzeum, dowiedzieć się czegoś o tradycjach i kulturze regionu, w którym mieszkam.

2. Wspieranie dialogu | Luty

  • Czy mam przyjaciół, którzy myślą zupełnie inaczej niż ja? Jak utrzymać z nimi kontakt?
  • Jak mogę sprawić, by przyjaźń się rozwijała, nawet jeśli uważam, że druga osoba podąża niewłaściwą drogą? Czy jestem w stanie przyjąć uwagi krytyczne pod moim adresem?
  • Czy potrafię przezwyciężyć negatywne emocje, jakie czasami wywołują we mnie inni? Co pomaga mi mieć do nich zaufanie?
Tekst biblijny: Rdz 4, 1-16 | Kain i Abel
W tym miesiącu poszukajmy informacji o inicjatywach związanych z dialogiem międzyreligijnym, które zasługują na zaznajowienie się z nimi; spotkajmy się z wyznawcami innych religii i postarajmy się pogłębić w ten sposób wiedzę o własnej wierze.

3. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami | Marzec

  • Kiedy czułem się wykluczony? Jak to przeżywałem? Jak reagowałem?
  • W moim otoczeniu, kim są „osoby poranione przez życie”? Dlaczego miałbym do nich wyjść? Czy jest to możliwe? Czy jako osoba wierząca czuję się wezwany do zrobienia kroku dalej? Jaki to mógłby być krok?
  • W jaki sposób mogę rozpocząć „rewolucję serca”, o której mówi Dorothy Day?
Tekst biblijny: Rz 12, 3-13 | Życie wspólne
W tym miesiącu, sami lub z innymi osobami, poszukajmy w naszym sąsiedztwie sytuacji i osób, którym możemy zaoferować przyjazną obecność, którym możemy okazać solidarność: wykluczonych, ubogich, chorych, porzuconych, dzieci, migrantów lub wygnańców, bezrobotnych...

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2022