polski

TAIZÉ

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Wspólna podróż do źródeł nadziei

 

Komunikat prasowy, 8 maja, 2022 r.

We współpracy z Kościołami Ziemi Świętej i z Instytutem Ekumenicznym w Tantur, w dniach od 8 do 15 maja Wspólnota z Taizé poprowadzi międzynarodowe spotkanie młodych ludzi w Ziemi Świętej. Spotkanie odbywa się nie tylko w Jerozolimie, ale także w Betlejem i sąsiednich miastach, a także w Galilei, Nazarecie i na Górze Tabor. Na spotkaniu obecny będzie brat Alois i około dziesięciu braci ze wspólnoty.

Spotkanie jest owocem długich przygotowań, w których uczestniczyły wszystkie Kościoły. Począwszy od mieszkańców odizolowanych wiosek w Palestynie, a skończywszy na studentach prestiżowego Instytutu Technion w Hajfie, w lutym i marcu odbyło się czterdzieści przygotowawczych wieczorów modlitwy i refleksji. Greccy prawosławni, ormiańscy prawosławni, katolicy różnych obrządków, luteranie i anglikanie włączyli się w przygotowanie przyjęcia młodych ludzi. Wielu z uczestników spotkania zamieszka na ten czas u miejscowych, zwłaszcza w Betlejem.

"Wspólna podróż do źródeł nadziei" - to temat do refleksji dla uczestników tego tygodnia. Pieśni z Taizé zabrzmią w najpiękniejszych kościołach Jerozolimy, Betlejem i Galilei, na przemian ze spotkaniami tematycznymi i wizytami w miejscach cierpienia i nadziei. program dostępny online.

W spotkaniu uczestniczy trzystu młodych ludzi z wielu krajów europejskich, a także z innych kontynentów. Dialog z młodymi ludźmi z Ziemi Świętej odbywa się codziennie rano w kościołach i w goszczących ich rodzinach.

Młodzi ludzie z Ziemi Świętej będą dołączać do Europejczyków na każdym etapie pielgrzymki:

  • · poniedziałek: Jerozolima, audiencja u grecko-prawosławnego patriarchy Teofila III; modlitwa południowa u św. Anny; poprzez spotkania przygotowane przez chrześcijan z Ziemi Świętej odkrywanie różnych twarzy chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie; modlitwa wieczorna w katedrze melkickiej; powrót na nocleg do Betlejem i okolicznych miejscowości.
  • · wtorek: Jerozolima, modlitwa w Bazylice św. Szczepana; spotkania tematyczne z dwoma profesorami z Jerozolimskiej Szkoły Biblijnej poświęcone refleksji nad tym, co znaczy czytać Biblię na ziemiach biblijnych; dalsze wykłady na temat roli nadziei jako siły napędowej do działania, zwłaszcza tam, gdzie panuje niesprawiedliwość.
  • · środa: Betlejem, modlitwa wieczorna ze słowami patriarchy Pizzaballi...
  • · czwartek: Jerozolima, spotkanie z luteranami w kościele położonym bardzo blisko Grobu Pańskiego.
  • · piątek: medytacja nad tekstami Ewangelii, w których Jezus wzywa, poucza, objawia się i przygotowuje swoich uczniów do misji nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. .
  • · sobota: Nazaret, a następnie wspólna modlitwa na zakończenie w Bazylice Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor.

Numer kontaktowy dla prasy: +972 54 223 8144 / Adres e-mail

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2022