polski

TAIZÉ

Litwa

Pozdrowienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa

 

Pozdrowienie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa dla uczestników Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Europejskiej Taizé – pielgrzymka zaufania w Wilnie

Droga Młodzieży!

Serdecznie pozdrawiam, w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców naszego kraju, pielgrzymów przybyłych do obchodzącej tysiąclecie Litwy i jej stolicy – Wilna, będącego Europejską Stolicą Kultury.

Jesteście pielgrzymami zaufania – a właśnie zaufania i wiary potrzeba dziś obywatelom Litwy, potrzeba dla waszych ojczystych krajów, dla Europy i całego świata. Podążając w swoim życiu za Chrystusem i budując swe przyszłe plany w oparciu o Dobrą Nowinę Ewangelii, przybyliście do Wilna nie tylko spragnieni nowych wrażeń i umocnienia własnej wiary. W ciągu tych trzech dni będziecie przebywali nie tylko ze sobą i z Bogiem, ale też będziecie się dzielili otrzymanymi darami z goszczącymi Was ludźmi, mieszkańcami Wilna i gośćmi miasta.

Jestem przekonany, iż w tym jubileuszowym roku dla Litwy, obchodzącej milenium głoszenia Dobrej Nowiny, Wasze świadectwo i przykład mają niezwykłą wagę.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych i życzę błogosławieństwa Bożego i jak najwspanialszych wrażeń!

Valdas Adamkus
Prezydent Republiki Litewskiej

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2009