polski

TAIZÉ

Spotkanie w Wilnie

List do młodego Litwina

 
W dniach 1-3 maja 2009 roku spotkanie w Wilnie zgromadziło 8 tysięcy młodych ludzi: z trzech krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia), z krajów sąsiednich (Polska, Ukraina, Rosja, Białoruś, kraje skandynawskie) i także z daleka. Z tej okazji brat Alois opublikował "List do młodego Litwina". Dlaczego właśnie do młodego Litwina? Brat Alois wytłumaczył: "Żeby wyrazić wdzięczność i podtrzymać serdeczną więź z młodymi mieszkańcami tego kraju, który nas tak szczodrze ugościł".

Pewna Litwinka, matka rodziny, napisała: „Litwa waha się między nadzieją a sceptycyzmem”. Razem z tobą, który żyjesz na Litwie, chciałbym szukać tego, co może przechylić szalę w stronę nadziei.

Nigdy nie zapomnę pierwszego przyjazdu do Taizé w 1989 roku młodych ludzi z tego tak drogiego nam kraju. Po tak długim czasie, kiedy byliśmy odcięci od siebie, nowa wolność przyniosła nam wszystkim entuzjazm.

W każdym narodzie Bóg składa jakiś szczególny dar: ciebie obdarzył piękną, pełną prostoty gościnnością, wytrwałą wiarą, która nawet w godzinach ciemności, ożywia nadzieję.

„Bóg jest miłością” – te słowa Pisma Świętego (1 List św. Jana 4, 8) pomagają daleko zajść. W zaufaniu do tej miłości odnajdujesz źródło nadziei. Nie łatwy optymizm, który zamyka oczy na rzeczywistość, ale mocną nadzieję, zakotwiczoną w Bogu.

„Bóg jest miłością” – On rozumie wszystko w tobie. Nie bój się; otwórz swoje serce i staraj się zrozumieć drugiego człowieka. Chrześcijanie twojego kraju zawsze wiedzieli, że Chrystus jest miłosierny i że Maryja jest „Matką miłosierdzia”. Tą miłością, która jest dobrocią serca, może promieniować twoje życie.

Pielgrzymowałem na „Wzgórze Krzyży”. To miejsce jest pokornym znakiem dla całej Europy i poza nią. Tajemnica krzyża naznaczyła historię twojego kraju i budziła wciąż na nowo zdolność do tego, by szukać odwagi do życia w obecności Chrystusa zmartwychwstałego.

Dzisiaj jest coraz więcej ludzi, którym trudno uwierzyć w zmartwychwstanie. Wierzyć w Chrystusa miłosiernego, wierzyć, że choć niewidzialny, jest obecny, wierzyć, że przez Ducha Świętego mieszka w naszych sercach, to ryzyko. Ewangelia zachęca cię, by je podjąć. A więc zmartwychwstanie Chrystusa nadaje twojemu życiu nowy sens i przynosi światu nadzieję.

Odwaga Marii Magdaleny jest dla ciebie zachętą. Ona, zupełnie sama, odważyła się pójść do innych ludzi, żeby powiedzieć im coś niewiarygodnego: „Chrystus zmartwychwstał!” Ona wiedziała, jak przekazać swoim życiem miłość Boga. (J 20, 11-18)

Ty także jesteś zaproszony do tego, by żyć i dzielić się tą odrobiną, którą zrozumiałeś z Ewangelii. I stanie się coś zaskakującego: przekazując tajemnicę zmartwychwstania Jezusa, sam zrozumiesz ją coraz lepiej. W ten sposób ta tajemnica będzie stawać się coraz bardziej centrum twojego życia.

Razem z innymi jesteś wezwany do tego, by budować przyszłość pełną pokoju.

Należysz do tych, którzy mogą przerzucać mosty: między Wschodem i Zachodem, między wczorajszym i jutrzejszym pokoleniem, między Litwą przeszłości i tą, która nadchodzi.

Tak, możesz mieć swój udział w kulturze naznaczonej bardziej zaufaniem niż podejrzliwością.
Bądź tym, który wnosi życzliwość tam, gdzie mieszka! Wychodź naprzeciw tym, którzy cierpią! Tym, co zmienia świat, nie są spektakularne akcje, ale wytrwałe codzienne pielęgnowanie ludzkiego dobra.

Moi bracia w Taizé i ja podążamy naprzód w głębokiej komunii z Tobą.

brat Alois

Wilno, 2 maja 2009 roku

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2009