polski

TAIZÉ

Białoruś

Kościół - "komunia, która wyrywa nas z osamotnienia"

 
Na początku maja 2009 roku 700 młodych ludzi z Białorusi wzięło udział w spotkaniu w Wilnie. Dla młodzieży z tego kraju podróżowanie do Wilna i możliwość spotkania innych młodych ludzi nie było rzeczą oczywistą. Tym większa była radość ze spotkania na Litwie. Po nim dwóch braci z Taizé odwiedziło chrześcijan na Białorusi.
JPEG - 17.7 kb

W jednym z miast na południowym zachodzie kraju młodzi ludzie przygotowali spotkanie, które trwało cały weekend. Każdego wieczoru była modlitwa ze śpiewami z Taizé. Ostatniego wieczoru bracia mogli wziąć udział w modlitwie, po której młodzi ludzie dzielili się swoim doświadczeniem wiary. W czasie modlitwy śpiewano w kilku językach, między innymi po rosyjsku i białorusku ... co było odkryciem dla braci.

JPEG - 18.8 kb

W Mińsku, stolicy Białorusi, wielu młodych chrześcijan zastanawiało się, w jaki sposób brać odpowiedzialność za sprawy społeczne i zaangażować się w przyszłość swojego kraju. W Instytucie Teologii poszukiwali oni możliwości współpracy między chrześcijanami różnych wyznań i starali się budować mosty porozumienia między prawosławnymi i katolikami.

Jedna z największych parafii prawosławnych w Mińsku buduje ogromny kościół, jego budowa zajmie przynajmniej 15 lat. Latem niedzielna liturgia odbywa się na placu budowy. Każdego tygodnia przynoszone są ikony i ołtarz, aby przygotować miejsce modlitwy, dla którego tłem stają się zwykłe cegły. W ten sposób staje się oczywiste, że budowanie kościoła to nie tylko składanie kamieni, ale to także wznoszenie budowli z „żywych kamieni” w Kościele, ludzi. Centrum Pomocy Społecznej działające przy parafii, które zajmuje się przede wszystkim ludźmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami, jest miejscem, gdzie panuje radosna i przyjazna atmosfera.

JPEG - 16.3 kb

W czasach Związku Radzieckiego, kiedy prawie wszystkie kościoły były zamienione na magazyny, wiara była przede wszystkim przekazywana w rodzinach. Dzisiaj jest jasne, że Kościół jest Bożą rodziną, tą komunią, która wyrywa nas z osamotnienia. (List z Kenii)

Po raz pierwszy od wielu lat grupy z Białorusi przygotowują się do przyjazdu do Taizé tego lata.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2009