TAIZÉ

Fratele Alois

Taizé 2015

 

Dumnezeul compasiunii, îţi mulţumim pentru viaţa fratelui Roger. Într-o lume frecvent zbuciumată de violenţă, a vrut să creeze o comunitate care să fie o parabolă a comuniunii. Te slavim pentru mărturia pe care a dat-o lui Hristos cel Înviat şi pentru loialitatea lui până la moarte.
 
Trimite Duhul Tău Sfânt asupra noastră pentru a putea fi şi noi martorii reconcilierii în viaţa noastră cotidiană. Ajuta-ne să devenim creatori ai uniunii între creştinii care sunt divizaţi, şi purtători de pace între oameni când aceştia sunt în conflict. Ajuta-ne să găsim căi prin care să trăim în solidaritate cu cei dezavantajaţi, fie că sunt aproape sau departe de noi.
 
Împreună cu fratele Roger vrem să vă spunem: Fericiţi cei care Ţi se dăruiesc Ţie, Doamne, cu inimi pline de încredere. Tu ne păstrezi în bucurie, simplitate şi compasiune.
 
(rugăciune a Fratelui Alois)

Pe parcursul acestor ultimii trei ani " pelerinajul nostru de încredere pe pământ" a crescut prin ascultarea tinerilor de pe toate continentele, tineri care caută o "nouă solidaritate". Aceştia şi-au împărtăşit experienţele şi reflecţiile în timpul reuniunilor la Taizé, în cursul vizitelor în multe ţări şi în timpul întâlnirilor din Europa, Africa. America de Sud și Nord, Asia și Oceania.

Umanitatea trece printr-un moment dificil de tranziţie, iar urmările sunt încă nesigure. Unii oameni se concentrează pe ceea ce este greşit şi îşi pierd speranţa. Alţii sunt capabili să vadă noi muguri de viaţă: încă fragili dar uneori născuţi printr-o creativitate extraordinară, arată că fiinţele umane nu sunt create pentru deznădejde. Crizele pot elibera energii neaşteptate şi ne pot ascuţi voinţa.

Astăzi, de la Taizé, îi salutăm pe toţi cei care, în întreaga lume, şi-au asumat riscul speranţei. Ei speră pentru o globalizare a solidarităţii şi o trăiesc deja. Împreună cu ei, vrem să facem un pas mai departe pe acest drum.

Permiterea noii solidarităţi să crească

De-a lungul pământului, noi calamităţi, noi forme de singurătate, noi şi arzătoare probleme – populaţii strămutate, catastrofe ecologice, inegalitate, şomaj masiv, diferite forme de violenţă – cheamă noi forme de solidaritate. Acestea reprezintă o provocare comună pentru credincioşii de diferite religii, precum şi pentru necredincioși.

Esti pregătit să îţi dedici energia permiţând acestor noi forme de solidaritate să crească:

  • ca globalizarea să fie efectuată cu justiţie şi fraternitate, nu prin presiunea celor săraci sau a culturilor minoritare;
  • ca exploatarea celorlalţi şi tragediile nenumăraţilor migranţi să poată fi în final oprită, iar demnitatea fiecărei presoane, incluzând pe cei mai vulnerabili şi slabi, să poată fi protejată;
  • ca grija pentru mediul înconjurător să poată fi recunoscută ca şi o prioritate care să asigure un viitor pentru următoarele generaţii;
  • ca progresul tehnologic să nu adâncească inegalităţile, ci să aducă beneficii tuturor şi să facă viaţa mai umană;
  • ca solidaritatea să nu fie un proces cu sens unic ci o relaţie reciprocă, iar cei care dăruiesc să poată descoperi generozitatea celor slabi, săraci sau străini.

Chiar şi cu aproape nimic, puteţi contribui la crearea acestor noi forme de solidaritate, astfel încât împreună să putem atinge bucuria de a trăi. Crezi în aceasta?

Dacă compasiunea ar dispărea….

Unde ai găsi puterea de care ai nevoie pentru asta? De ani de zile conştiinţa Creştinilor a fost trezită, iar aceştia au realizat că Hristos a venit ca să aducă laolaltă toate fiinţele umane: prin învierea lui le-a făcut fraţi şi surori ale aceleaşi familii. Venind împreună în jurul lui în mod vizibil, lăsându-se conduşi de suflarea Duhului Sfânt, creştinii vor permite izvoarelor de compasiune şi solidaritate să curgă. Folosind aceste izvoare, vor fi capabili să se restabilească întotdeauna.

Dacă compasiunea ar dispărea din societăţile noastre, ce s-ar întâmpla cu omenirea?

În centrul vieţii comunităţii pe care a fondat-o, Fratele Roger a aşezat trei valori evanghelice care sunt accesibile tuturor:
Bucurie-Simplitate-Milă

În urmatorii trei ani, ar putea aceste cuvinte să vă însoţească în călătoria voastră, ajutându-vă să deschideţi larg uşile solidarităţii – în inima voastră, în jurul vostru şi în societate?

În 2016, vom începe cu compasiunea! Să redescoperim bunătatea lui Dumnezeu şi bunătatea oamenilor; sunt mai profunde decât răul! În acest fel, ajungem la esenţa mesajului lui Hristos. Papa Francisc, în acelaşi spirit al evangheliei a lansat un an de compasiune: toţi sunt chemaţi, prin vieţile lor, să reflecte nelimitata iertare şi compasiune a lui Dumnezeu.


Icoana milei

Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Şi cine este aproapele meu?
 
”Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.
 
(Evanghelia după Sf. Luca 10,29-37)

Îţi vei dedica energia în ajutorarea aproapelui tău, în repararea nedreptăţilor? Hristos este prezent în omul rănit şi abandonat la marginea drumului; el aşteaptă compasiunea ta.

Treci tu însuţi printr-o încercare? Hristos se uită la tine cu bunătate. Are grijă de tine la fel cum are grijă de întreaga umanitate. Privirea lui plină de iubire ţi se dezvăluie uneori prin cineva dispreţuit, ca şi străinul, Samariteanul.

Ultima actualizare: 30 august 2015