TAIZÉ

Rusko: Veľká Noc 2011

Púť do Moskvy

 
Putá medzi Taizé a Moskvou sú upevňované už dlhý čas. Už v 60-tych rokoch mohli predstavení pravoslávnej Cirkvi navštíviť Taizé. V priebehu 70-tych a 80-tych rokov bol brat Roger i ďalší bratia komunity pozvaní prísť do Moskvy. Stretnutia s predstavenými pravoslávnej Cirkvi prebehli a tieto návštevy boli zároveň znakom jednoty voči kresťanom tých krajín, ktorí v priebehu celej tejto epochy nemohli cestovať do zahraničia.

V roku 1988 po prijatí pozvania zúčastniť sa na slávení tisícročnice krstu Ruska, brat Roger rozhodol, že Komunita dá vytlačiť milión Biblií v pravoslávnom synodálnom preklade, ktoré boli následne poslané do Moskvy, Petrohradu, Kyjeva a Minsku a náležite distribuované ešte v čase, keď Písmo bolo veľmi ťažké nájsť. Keď začiatkom 90-tych rokov boli otvorené hranice, skupiny z rôznych častí Moskvy, Petrohradu a ostatných miest sa v úctyhodnom počte prichádzali zúčastniť stretnutí mladých v Taizé a takisto na európskych stretnutiach na konci každého roku.

V júni 2006 navštívil brat Alois spolu s dvoma ďalšími bratmi patriarchu Alexeja II. V priebehu rokov, patriarcha každoročne posielal posolstvo a požehnanie mladým účastníkom európskych stretnutí. Brat Alois vypomáhal tak na pohrebe patriarchu Alexeja II. v decembri 2008, ako aj na intronizácii patriarchu Kyrilla 1. januára 2009.

A na Veľkú Noc 2011 strávi brat Alois a ďaľší bratia komunity niekoľko dní na púti v Moskve od stredy 20. apríla do pondelka 25. apríla. Mladí sú pozvaní pripojiť sa, aby objavili bohatstvo pravoslávnej liturgie a spirituality Ruska, pracne utváranej postupom storočí, prekonávajúc obdobia ťažkostí, kedy viera v zmŕtvychvstanie Krista pomohla zástupom veriacich vytrvať. Zároveň to bude príležitosť objaviť jednak vitalitu dnešných pravoslávnych farností a tiež hovoriť o výzvach, ktorým tieto spoločenstvá čelia v súčasnej ruskej spoločnosti. Táto spoločná púť nám umožní, aby sme sa obohatili a vzájomne podporili v našej túžbe svedčiť o Evanjeliu.

V roku 2011 pripadne Veľká Noc na rovnaký deň v oboch kalendároch, tak Východu ako aj Západu Naša púť bude znakom nášho smädu po spoločnom slávení viery v Krista.

Na púť sa prihlásilo už mnoho mladých, ktorí sa zároveň zúčastnili prípravných stretnutí. Z dôvodu limitovaného počtu účastníkov už viac nemôžeme prijímať ďalšie prihlášky na túto púť.

"Stretnúc brata Rogera niekoľkokrát, zakaždým som zaznamenal, ako veľmi bolo Božie Slovo a diela cirkevných otcov základom pre jeho osobnú duchovnú skúsenosť. Spojenie vernosti učeniu svätých otcov s tvorivým oživením v misijnej službe medzi dnešnými mladými charakterizuje cestu brata Rogera, ako aj komunity, ktorú založil. Tisíce mladých, ktorí navštevujú Taizé a zúčastňujú sa tiež každoročných stretnutí pripravovaných komunitou v rozličných krajinách Európy, výrazným spôsobom svedčia, že aj dnes môže evanjeliový odkaz Božej lásky nájsť živú ozvenu v srdciach, pokiaľ ho len nekážeme slovom, ale žijeme osobnou skúsenosťou."

úryvok z posolstva Patriarchu Kyrilla Moskovského, prijatého pri príležitosti slávenia 70 výročia Taizé 14: augusta 2010.