TAIZÉ

Posolstvo brata Aloisa priateľom Taizé v Japonsku

 

Našim priateľom v Japonsku,

so všetkými našimi bratmi v Taizé i vo fraternitách zdieľame ťažkosti, ktoré zasiahli Japonsko, lebo vy sami viete ako je nám vaša krajina drahá. Naše srdcia trpia a plačú spolu s tými, ktorí trpia.

Keď sme rozrušení nepochopiteľným utrpením nevinných, chceli by sme byť svedkami Božej útechy a chceli by sme vás svojou modlitbou podporiť vo vašej bolesti, vás, vaše rodiny, cirkvi v Japonsku, mnohých mladých, ktorých poznáme a všetkých ľudí v krajine.

Od prvého dňa, sme v chráme v Taizé zverili Bohu všetky obete zemetrasenia a dnes som v kostole povedal túto modlitbu: „ Ježišu Kriste, chceme zostať v tvojej blízkosti a zveriť ti bolesti a všetkých, ktorí poznajú ľudské utrpenie na zemi. Prosíme za obete zemetrasenia a cunami v Japonsku, zverujeme ti našich blízkych a našich priateľov, ktorí žijú v tejto skúšanej krajine, nadovšetko prosíme o prítomnosť tvojej útechy.“

Zostávam bratsky veľmi blízko ku všetkým vám.

Brat Alois
Prior Taizé