TAIZÉ

Rusko

Krátky film o púti

 

počas púte do Moskvy bol pripravený 15 minútový film, ktorý sprostredkúva jedinečnú atmosféru Veľkého týždňa a Veľkej Noci v Ruskej pravoslávnej cirkvi. Pútnici sa delia o svoju skúsenosť počas tejto výnimočnej udalosti.

S titulkami v angličtine :

S titulkami v ruštine: