TAIZÉ

Ako sa dobre pripraviť?

 
Informácie sú určené predovšetkým pre tých, ktorí privádzajú skupinu mladých, ale platia pre každého, kto chce prísť a poslúži ako pomoc pri príprave.

Prosíme, každému členovi skupiny dobre vysvetlite

- jednoduchý životný štýl v Taizé

- každodenný program

- spoločnú modlitbu: ráno, napoludnie a večer.

Môže im pomôcť:

- naučiť sa niektoré piesne;

- pozrieť si video o stretnutiach;

- počuť o skúsenosti mladých, ktorí už v Taizé boli.

- prečítať si niektoré časti v sekcii Biblia a viera

Každý musí byť pripravený plne sa zúčastniť na rôznych aspektoch týždňového stretnutia.

Ak chcete nájsť niekoho z vášho okolia, kto už Tiazé navštívil a kto by mohol stretnúť vašu skupinu, napíšte nám.

Môžete do prípravy skupiny zahrnúť vašu farnosť, spoločenstvo? Je možné mať modlitbu pred odchodom alebo sa zúčastniť na pravidelných modlitieb v kostole skôr než vycestujete? Prečo neurobiť krok „solidarity“ ešte pred príchodom?

Prosíme, doneste si Bibliu.

Hudobníci: prineste si dychové nástroje, violončelo, či gitaru, ktorú môžete využiť na modlitbách cez víkend.

Ak ste vedúci skupiny, prosíme, pozrite si stránku Priviesť skupinu mladých. Potom môžete pred-registrovať svoju skupinu. Urobte tak čím skôr, hoci ešte neviete koľko ľudí s vami pricestuje.

Ešte pred cestou do Taizé vám odporúčame stanoviť termín strtnutia po návrate, aby ste tak zhromaždili skupinu ešte raz po príchode domov. Umožní to spoločne uvažovať nad tým, čo bolo pre každého jednotlivca v skupine dôležité a ako všetky vaše skúsenosti môžu pomôcť v každodennom živote.

Či cestujete do Taizé sám alebo ako vedúci skupiny, alebo ako člen skupiny, príprava je vždy veľmi dôležitá.

Pochopiť viac o charaktere stretnutí ešte pred príchodom vám uľahčí plne sa zúčastniť na programe už od začiatku a tiež pokračovať v skúsenosti púte dôvery zase po návrate domov.