TAIZÉ

Priviesť skupinu mladých

 

Stretnutia v Taizé sa sústreďujú okolo komunity bratov, ktorí tu žijú. Každý by mal byť pripravený naplno vstúpiť do rytmu spoločného života počas celého týždňa: do zhromaždení s bratmi na spoločnú modlitbu trikrát denne, spojením s ostatnými mladými z ďalších krajín na stretnutiach, jedlách, v malých diskusných skupinkách a praktických úlohách (pri rozdávaní jedla, umývaní riadov, atď.), jednoduchými podmienkami, rešpektovaním ticha okolo kostola a podobne všade inde, predovšetkým v noci... S denným programom sa môžete oboznámiť na stránke Čo sa deje každý deň?

Je veľmi dôležité, aby každý, kto ide do Taizé, išiel z vlastného slobodného rozhodnutia a nie ako súčasť povinného výletu.

-  17-29 roční: Stretnutia sú určené predovšetkým pre nich, počas celého roka, každý týždeň a každý víkend.

-  25-35 roční : Počas niektorých týždňov existuje zvláštna skupina pre túto skupinu mladých (okolo Veľkej Noci a v júli a auguste).

-  15-16 roční: sa môžu zúčastniť strentutí na týždeň alebo víkend (od štvrtka večera do nedele), ak sú doprevádzaní dostatočným počtom vedúcich.

- Mladší ako 15 rokov: sa môžu zúčastniť rodinných stretnutí v sprievode svojich rodičov.

Ak budete mať v skupine niekho, kto potrebuje víza, prosíme, aby ste čo najrýchlejšie kontaktovali prijímací tím.

- Mladí do 18 rokov by mali so sebou priniesť rodičovseké potvrdenei, že sa môžu zúčastniť stretnutí. Vyplnený formulár poveruje dospelú osobu, že preberie počas pobytu zodpovednosť za mladistvého a má právo rozhodovať v prípade potrebných lekárskych zákrokov. Formulár môžete vyrobiť alebo stiahnuť tento pripravený Taizé (je potrebné, aby v ňom jednotlivé kolónky boli pomenované aj vo francúzštine). Prosíme, aby ste si overili, či je potrebné takéto potvrdenie na to, aby mohol mladistvý opustiť krajinu.

Zvoliť si termín

Stretnutia prebiehajú celý týždeň, od nedele do nasledujúcej nedele, do ranného slávenia Eucharistie. Jedinými výnimkami sú Veľký týždeň, Veľkonočný týždeň a Turíce, kedy deň príchodov/odchodov je pondelok. Prosíme, aby ste skontrolovali article 14698 týchto týždňov, ak si nie ste istí. Ak sa vám nepodarí prísť na celý týždeň, tak skúste prísť na víkend. Príchod je v tomto prípade vo štvrtok alebo v piatok, pobyt trvá do nedele.

Odporúčame, aby ste nezostávali menej ako 3 celé dni. Na to, aby ste čo najlepšie vstúpili do rytmu spoločného života a medzinárodných stretnutí, je ideálne prísť na celý týždeň.

Prosíme, aby ste nás kontaktovali predtým, ako stanovíte dátum pre pobyt na celý týždeň, či víkend a to predovšetkým, keď sa jedná o školské skupiny. Ak sa pre váš termín, či počet učastníkov niečo zmení, alebo ak musíte zrušiť váš pobyt, prosíme, aby ste to čím skôr doplnili vo vašej on-line prihláške.

Sprevádzajúce a kontaktné osoby

Ak privádzate 15/16 ročných, odporúčame vám, aby ste mali so sebou aj sprevádzajúcu osobu (najlepšie vo veku 20-29 rokov) na každých 5 mladých, aby mohli bývať spoločne (chlapci a dievčatá oddelene). Prosíme, neváhajte nás kontaktovať ak vám toto pravidlo spôsobuje ťažkosti.

Takisto je potrebné, aby ste mali jednu (len jednu) kontaktnú osobu na každých 7 účastníkov, ktorá bude nápomocná pri denných aktivitách. Sprevádzajúci dospelí a kontaktné osoby môže byť jedena ten istý človek alebo tiež dve rozličné osoby. Môžu na náklady prispieť rovnako ako mladí.

Sprevádzajúce osoby nad 30 rokov, ktorí nevykonávajú funkciu kontaktnej osoby, sa zúčastňujú na dennom programe pre dospelých.

Ak prichádzate so skupinou mladých nad 17 rokov, skúste nájsť jednu "kontaktnú osobu" na každých 7 účastníkov spomedzi mladých ešte pred príchodom do Taizé. Kontaktné osoby by sa mali zahlásiť pri príjme, kde im budp vysvetlené všetky potrebné nformácie.

- Ak dospelí nad 30 rokov nemajú možnosť priviesť si vlastné stany, budú ubytovaní v ubytovniach s viacerými posteľami alebo v izbách s 2-3 posteľami podľa veku a dostupnosti izieb. (Väčšina izieb je od Taizé vzdialená niekoľko kilometrov, teda dosť oddelená od ubytovania mladých). Pozrite si stránku Stretnutia pre dospelých nad 30 rokov.

- Nemôžeme poskytnúť ubytovanie šoférom autobusov, takisto ani autobusy nemôžu v týždni parkovať v Taizé. Pošleme vám zoznam hotelov v okolí.

Ďalšie body na zváženie

- Ak môžete pricestovať len na víkend, prosíme, aby ste sa pokúsili pricestovať vo štvrtok večer. Skupinám, ktoré prídu až v sobotu ráno tak ujde všetko podstatné a predovšetkým veľká časť komunitného života.

- Biblické skupinky sa konajú každý deň. Sú vedené jedným z bratov komunity: pripomeňte všetkým, aby si so sebou zobrali Bibliu. Stretnutia v skupinkách, ktoré nasledujú po úvode, sú organizované mladými.

- Podmienkou pobytu v Taizé je, že nebudete organizovať žiadne "výletovanie" (hoci len na niekoľko hodín) mimo Taizé. Takéto výletovanie narušuje stretnutia a teda sklame tých, ktorí sem prišli v nádeji plne prežiť týždeň.

- Dohodnite si s vašou skupinou čas, kedy sa môžete počas pobytu stretnúť. Zvoľte si na to taký čas, aby vám nebránil zúčastniť sa na hlavnom programe.

- Na jar, na jeseň a v zime prosíme, prineste si teplé oblečenie! Chladno a lvhko môže byť aj v lete, pamätajte na tom pri balení. Všetkých žiadame, aby do kostola nosili vhodné oblečenie. V lete, hoci odhalené ramená a krátke šortky sú v niektorých kultúrach bežné, v iných môžu šokovať.

- Kvôli bezpečnosti prosíme, aby ste neprinášali so sebou plynové variče alebo svietidlá a aby ste nepoužívali sviečky. Ak so to niekto so sebou prinesie, prosíme, aby to odovzdal v La Morade, kde si to pre odchodom zase vyzdvihne. Prosíme, aby ste to všetkým dobre vysvetlili ešte pred príchodom.

- Jediné miesto, kde vje v Taizé možné konzumovať alkohol je Oyak. Ak si členovia skupiny prinesú alkohol, prosíme, aby ste ich požiadali odovvzdať alkohol v La Morade, kde si ho pred odchodom vyzdvihnú. Prosíme, aby ste to všetkým dobre vysvetlili ešte pred príchodom.

Prihláste vašu skupinu čím skôr a vyplňte prihlášku. Môžete tak urobiť, aj keď ešte neviete koľko ľudí s vami príde.