TAIZÉ

Modlitba brata Aloisa po tragických udalostiach v Paríži

 

Dozvediac sa o hrozných udalostiach v Paríži v noci z 13. na 14. novembra, ku ktorým došlo krátko po tých v Bejrúte, brat Alois chcel zveriť do Božej útechy obete a ich blízkych v smútku. Tu sú slová, ktoré prečítal počas poludňajšej modlitby:

Večný Bože, v našich skutkoch a v našich myšlienkach sa chceme opierať o teba, prameň našej nádeje. Zverujeme ti obete útokov v Paríži a v Bejrúte, ich rodiny a blízkych v žiali. Spolu s veriacimi všetkých horizontov, voláme k tebe a prosíme ťa: príď tvoj pokoj na našu zem.

Za obete atentátov v Paríži a Bejrúte a ich rodiny sa modlilo tiež v úmysloch sobotnej večernej modlitby.

Brat Alois napísal správy viacerým moslimským priateľom v niekoľkých francúzskych mestách.

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2015