TAIZÉ

Rumunsko, Veľká Noc 2016

Púť do Bukurešti

 
Na konci apríla pôjdu brat Alois, spolu s niekoľkými bratmi a skupinou 150 mladých z rozličných krajín na púť do Bukurešti, aby tu slávili veľkonočné tajomstvá v pravoslávnych farnostiach, stretli tunajších kresťanov a modlili sa s nimi. Táto nová etapa na púti dôvery je ovocím dlhoročného vzťahu medzi Taizé a Rumunskou Cirkvou.

Predstavení cirkví Rumunska navštívili komunitu už v 60-tych rokoch. V priebehu 70-tych a 80-tych rokov zase bratia z komunity a mladí dobrovoľníci tajne cestovali do krajiny, aby tam stretali kresťanov, navštevovali kláštory a boli v kontakte s predstaviteľmi Pravoslávnej cirkvi a ostatných cirkví. Tieto jednoduché prejavy solidarity boli dôležité pre tých, ktorí v onom období nemohli cestovať do zahraničia a ktorým boli v praktikovaní viery neustále kladené prekážky.

V januári 1990, hneď po páde diktátora Nicolaea Ceaușescu a otvorení hraníc, brat Roger vycestoval do Bukurešti. Stretol tu patriarchu Teoctistu ako aj otcov Constantina Galeriu a Dumitra Stăniloae, dvoch známych teológov, ktorí boli dôležitými symbolmi evanjeliového svetla v čase sovietskeho režimu.

Odvtedy mohli tisíce mladých každoročne v letných mesiacoch prísť do Taizé a na európske stretnutia na konci kalendárneho roka. Brat Alois už niekoľkokrát navštívil Rumunsko, vždy bol srdečne prijatý predstaviteľmi cirkví a všetkými, ktorých stretol.

Objaviť vieru a tradíciu pravoslávnych kresťanov

V posledných rokoch mohli mladí už viac krát doprevádzať bratov z Taizé na púťach, ktoré im umožnili objaviť bohatstvo pravoslávnej modlitby a spirituality. Tie sa utvárali po stáročia, často vo veľmi ťažkých dobách, no viera v Kristovo vzkriesenie pomáhala mnohým veriacim udržať sa. Tieto púte sa konali v roku 2013 v Istanbule na slávenie Epifánie s Patriarchom Bartolomejom a ostatnými veriacimi mesta, v Moskve na slávenie Veľkého týždňa a Veľkej Noci v roku 2011 a napokon na Veľkú Noc 2015 v Moskve, Minsku, Kyjeve a Ľvove.

V roku 2016 toto objavovanie bude pokračovať púťou do Bukurešti. Bude sa konať od stredy 27. apríla do pondelka 2. mája na slávenie tajomstiev Veľkého týždňa a Veľkej Noci. So súhlasom Patriarchu Daniela, brat Alois a ďalší bratia komunity pôjdu do Rumunska spolu so skupinou 150 mladých z celej Európy a tiež ďalších kontinentov. Bude to príležitosť nielen objaviť život dnešných pravoslávnych farností, ale tiež podeliť sa o výzvy, s ktorými sa tieto komunity stretávajú v modernej rumunskej a európskej spoločnosti. Bude to spôsob, ako sa vzájomne obohatiť a podporiť sa v našej túžbe svedčiť o Evanjeliu.

Púť do Bukurešti: niekoľko praktických detailov

  • Púť je otvorená 150 mladým od 18 do 35 rokov, ktorí sa už zúčastnili na stretnutiach v Taizé alebo na európskom stretnutí.
  • Príchod do Bukurešti je v stredu 27. apríla, odchod 1. mája večer alebo v pondelok 2. mája.
  • Príjem a ubytovanie bude v rodinách, čo mladým umožní objaviť tradíciu rumunskej kultúry a viery.
  • Účasť na Veľkom týždni a slávení Veľkej Noci v jednej z mnohých pravoslávnych farností mesta.
  • Rôzne návštevy, ateliéry a stretnutia.
  • Budú sa konať aj modlitby a stretnutia s kresťanmi aj ďalších cirkví.

Ak by ste sa radi zúčastnili tejto púte, prosíme, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom adresy buc2016 taize.fr.

Brata Rogera som stretol viac krát, zakaždým som si povšimol ako veľmi poznal a chápal tradíciu prvotnej Cirkvi a ako veľmi boli Božie Slovo a diela cirkevných otcov v základoch jeho osobnej duchovnej skúsenosti.

Spojiť vernosť náuke Svätých otcov s tvorivou aktualizáciou v misijnej službe medzi dnešnými mladými, charakterizovalo cestu brata Rogera, ako aj komunity, ktorú založil.

Tisíce mladých, ktorí prichádzajú do Taizé a zúčastňujú sa každoročných stretnutí pripravovaných komunitou v rôznych európskych krajinách presvedčivým spôsobom dokazujú, že aj dnes evanjeliové posolstvo Božej lásky môže nájsť živú ozvenu v srdciach, ak sa o nej len nehovorí slovami, ale ak sa naozaj osobne žije.

Moskovský Patriarcha Kirill, v jednom z posolstiev napísanom pri príležitosti 70. výročia založenia Taizé