TAIZÉ

Rumunsko, Veľká Noc 2016

Púť do Bukurešti

 
Na konci apríla pôjdu brat Alois, spolu s niekoľkými bratmi a skupinou 150 mladých z rozličných krajín na púť do Bukurešti, aby tu slávili veľkonočné tajomstvá v pravoslávnych farnostiach, stretli tunajších kresťanov a modlili sa s nimi. Táto nová etapa na púti dôvery je ovocím dlhoročného vzťahu medzi Taizé a Rumunskou Cirkvou.

Predstavení cirkví Rumunska navštívili komunitu už v 60-tych rokoch. V priebehu 70-tych a 80-tych rokov zase bratia z komunity a mladí dobrovoľníci tajne cestovali do krajiny, aby tam stretali kresťanov, navštevovali kláštory a boli v kontakte s predstaviteľmi Pravoslávnej cirkvi a ostatných cirkví. Tieto jednoduché prejavy solidarity boli dôležité pre tých, ktorí v onom období nemohli cestovať do zahraničia a ktorým boli v praktikovaní viery neustále kladené prekážky.

V januári 1990, hneď po páde diktátora Nicolaea Ceaușescu a otvorení hraníc, brat Roger vycestoval do Bukurešti. Stretol tu patriarchu Teoctistu ako aj otcov Constantina Galeriu a Dumitra Stăniloae, dvoch známych teológov, ktorí boli dôležitými symbolmi evanjeliového svetla v čase sovietskeho režimu.

Odvtedy mohli tisíce mladých každoročne v letných mesiacoch prísť do Taizé a na európske stretnutia na konci kalendárneho roka. Brat Alois už niekoľkokrát navštívil Rumunsko, vždy bol srdečne prijatý predstaviteľmi cirkví a všetkými, ktorých stretol.

Objaviť vieru a tradíciu pravoslávnych kresťanov

V posledných rokoch mohli mladí už viac krát doprevádzať bratov z Taizé na púťach, ktoré im umožnili objaviť bohatstvo pravoslávnej modlitby a spirituality. Tie sa utvárali po stáročia, často vo veľmi ťažkých dobách, no viera v Kristovo vzkriesenie pomáhala mnohým veriacim udržať sa. Tieto púte sa konali v roku 2013 v Istanbule na slávenie Epifánie s Patriarchom Bartolomejom a ostatnými veriacimi mesta, v Moskve na slávenie Veľkého týždňa a Veľkej Noci v roku 2011 a napokon na Veľkú Noc 2015 v Moskve, Minsku, Kyjeve a Ľvove.

V roku 2016 toto objavovanie bude pokračovať púťou do Bukurešti. Bude sa konať od stredy 27. apríla do pondelka 2. mája na slávenie tajomstiev Veľkého týždňa a Veľkej Noci. So súhlasom Patriarchu Daniela, brat Alois a ďalší bratia komunity pôjdu do Rumunska spolu so skupinou 150 mladých z celej Európy a tiež ďalších kontinentov. Bude to príležitosť nielen objaviť život dnešných pravoslávnych farností, ale tiež podeliť sa o výzvy, s ktorými sa tieto komunity stretávajú v modernej rumunskej a európskej spoločnosti. Bude to spôsob, ako sa vzájomne obohatiť a podporiť sa v našej túžbe svedčiť o Evanjeliu.

Púť do Bukurešti: niekoľko praktických detailov

  • Púť je otvorená 150 mladým od 18 do 35 rokov, ktorí sa už zúčastnili na stretnutiach v Taizé alebo na európskom stretnutí.
  • Príchod do Bukurešti je v stredu 27. apríla, odchod 1. mája večer alebo v pondelok 2. mája.
  • Príjem a ubytovanie bude v rodinách, čo mladým umožní objaviť tradíciu rumunskej kultúry a viery.
  • Účasť na Veľkom týždni a slávení Veľkej Noci v jednej z mnohých pravoslávnych farností mesta.
  • Rôzne návštevy, ateliéry a stretnutia.
  • Budú sa konať aj modlitby a stretnutia s kresťanmi aj ďalších cirkví.

Ak by ste sa radi zúčastnili tejto púte, prosíme, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom adresy buc2016 taize.fr.

Posledná aktualizácia: 16. januára 2016

Brata Rogera som stretol viac krát, zakaždým som si povšimol ako veľmi poznal a chápal tradíciu prvotnej Cirkvi a ako veľmi boli Božie Slovo a diela cirkevných otcov v základoch jeho osobnej duchovnej skúsenosti.

Spojiť vernosť náuke Svätých otcov s tvorivou aktualizáciou v misijnej službe medzi dnešnými mladými, charakterizovalo cestu brata Rogera, ako aj komunity, ktorú založil.

Tisíce mladých, ktorí prichádzajú do Taizé a zúčastňujú sa každoročných stretnutí pripravovaných komunitou v rôznych európskych krajinách presvedčivým spôsobom dokazujú, že aj dnes evanjeliové posolstvo Božej lásky môže nájsť živú ozvenu v srdciach, ak sa o nej len nehovorí slovami, ale ak sa naozaj osobne žije.

Moskovský Patriarcha Kirill, v jednom z posolstiev napísanom pri príležitosti 70. výročia založenia Taizé