TAIZÉ

Nové európske stretnutie v Lotyšsku

 

Púť dôvery príde na ďalšiu etapu do Rigy

Vo Valencii brat Alois 30. decembra 2015vyhlásil:

Od 28. decembra 2016 do 1. januára 2017 sa bude konať 39. európske stretnutie mladých. Zhromaždíme sa na opačnom konci Európy. V tieto dni sme na juhu, pôjdeme na sever. V tieto dni sme na stredozemných brehoch, pôjdeme k brehom baltským, do krajiny, kde sa ešte nikdy nekonalo európske stretnutie, vydáme sa do Lotyšska, do mesta Riga.

V ten istý deň spomenul luteránsky arcibiskup z Rigy svoje návštevy Taizé spred 25 rokov:

Taizé nás prijalo v 90-tych rokoch, keď sme konečne mohli cestovať, ale nemali sme na to prostriedky. Sme šťastní, že môžeme teraz prijať my vás.

Dvaja mladí Lotyši na správu reagovali takto:

Artūrs

Keď som počul, že budúce európske stretnutie mladých bude v Rige, mojou prvou reakciou bol veľký úsmev. Bol som v Taizé len jeden krát a môcť prijať teraz Taizé u nás je veľkým darom, za ktorý som nesmierne vďačný. Vždy som mal veľmi rád meditatívny charakter Taizé modlitieb, ten moment keď sa všetci zjednotia, aby sa modlili spevom a tiež tichom. Dúfam, že toto stretnutie prinesie pokoja a svetlo všetkým účastníkom. Stretneme sa v Rige!

Ilze

Verím, že prostredníctvom toho, čo prežijeme počas príprav stretnutia, skrze nových ľudí, čo stretneme a prijmeme, budeme sa môcť vedome, ba možno aj nevedomky viac otvoriť Božej prítomnosti v každodennom živote. A dúfam tiež, že mladí, ktorí prídu do Rigy, nech už sú rozdiely medzi ich krajinami a vyznaniami akékoľvek, sa budú môcť skutočne vzájomne stretnúť.


Prehĺbiť dôveru v Boha spolu s kresťanmi iných cirkví

Toto európske stretnutie bude prvým, ktoré komunita pripraví v jednej z krajín na pobreží Baltského mora. V tomto meste s dlhou luteránskou tradíciou existujú hlboké putá medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami. Predstavitelia rímsko-katolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, evanjelicko-luteránskej a baptistickej cirkvi Lotyšska podpísali spoločne tento pozývací list:

PDF - 58.9 KB

Po prvýkrát, bude Taizé stretnutie pripravované v meste, kde je veľká časť kresťanov sú pravoslávni veriaci.


Prebudiť s mladými nadšenie pre Európu

Napriek krízam, ktoré Európa prežíva, stretnutie v Rige sa chce stať znakom nádeje v útrapách. Prítomnosť mnohých mladých z Východu i Západu, takisto aj z ďalších kontinentov bude v tomto ohľade silným povzbudením pre všetkých, ktorí hľadajú ako budovať otvorenú a solidárnu Európu, a tiež pre všetkých, ktorí by chceli objaviť nadšenie mladej Európy.


Pozdravné slová dvoch arcibiskupov z Rigy vo Valencii

Aby sa mohli zúčastniť na ohlásení stretnutia bratom Aloisom, do Španielska pricestovala lotyšská ekumenická delegácia a dvaja arcibiskupi - luteránsky a katolícky sa prihovorili mladým:

pozdrav luteránskeho arcibiskupa Jānisa Vanagsa

Drahý brat Alois, bratia, sestry, priatelia! Kresťania Lotyšska prežívajú túto chvíľu, kedy je naše drahé mesto Riga ohlásené za miesto budúceho Európskeho stretnutia mladých s veľkou radosťou a pohnutím. V roku 2014 bola Riga európskym hlavným mestom kultúry a to nás naplnilo hrdosťou. V roku 2016 je Riga vybraná, aby sa stala európskym mestom Taizé a to nás napĺňa pokorou a radostnou predtuchou. Môj brat a priateľ, biskup Zbignevs a ja, sme v mene katolíckej a luteránskej cirkvi poctení pozvať do Lotyšska vás i vašich priateľov!

Pozdrav katolíckeho arcibiskupa Zbigņevsa Stankevičsa

Pozývame vás takisto aj v mene pravoslávnych a baptistických spoločenstiev. Riga vás príjme svojím bohatým kultúrnym dedičstvom, krásnymi chrámami a vrúcnymi ekumenickými vzťahmi. Ak budete mať šťastie, zažijete ozajstnú zimu! Príjmeme vás v priateľstve a pohostinnosti. Očakávame od vás, že nás obohatíte svojimi tradíciami a svojou skúsenosťou. Váš smäd po Bohu, vaša otvorenosť pre púť dôvery budú dôležitým zdrojom inšpirácie pre mnohých Lotyšov. Chcú sa spolu s vami podeliť o lásku Pána Ježiša. Taizé ponúka najkrajší spôsob, ako ju žiť pre väčšiu Božiu slávu. Preto som šťastný, že vám môžem povedať: Stretneme sa o rok v Rige!