TAIZÉ

Bazilej 2017

Budúce európske stretnutie mladých v Bazileji

 
V piatok 30. decembra v Rige, hlavnom meste Lotyšska, v mieste, kde na pozvanie miestnych cirkví prebiehalo 39. stretnutie mladých brat Alois ohlásil 15 tisícom mladých účastníkov ďalšie etapy púte dôvery na zemi, ktoré začal brat Roger už pred mnohými rokmi.

Počas večernej modlitby brat Alois najprv pripomenul, že aj po celý rok 2017 budú v Taizé prebiehať medzinárodné stretnutia a hneď potom ohlásil projekty pripravované na ďalších miestach, a to predovšetkým budúce medzinárodné stretnutie mladých v Bazileji koncom decembra 2017.

Bazilej: ekumenické pozvanie, čo prekonáva hranice

Pred niekoľkými týždňami dostal brat Alois list od predstaviteľov cirkví, ktoré pôsobia v regióne okolo Bazileja, tak zo Švajčiarska, ako aj z Francúzska a Nemecka a ktoré sa angažujú na prípravách budúceho stretnutia. Tu je obsah listu:

"Bazilejský región a komunita z Taizé udržujú už dlhé roky úzke vzťahy. Kresťanské cirkvi a komunity z Bazilejského regiónu sa stotožňujú s myšlienkou Taizé o dôležitosti sprevádzať a podporovať mladých v ich osobnom napredovaní vo viere.
 
Kresťanské cirkvi a komunity z Bazilejského regiónu, presvedčené, že stretnutie môže byť znakom viery schopnej spájať, prekonávať hranice a zmierovať, z celého srdca pozývajú bratov z komunity z Taizé, aby v Bazileji a jeho okolí pripravili 40. Európske stretnutie mladých od 28. decembra 2017 do 1. januára 2018.
 
V priebehu storočí bol Bazilej dôležitým miestom pre rozvoj kresťanstva v Európe. Reformácia, ktorej 500. výročie oslávime budúci rok, bola v tomto ohľade dôležitým medzníkom. V Bazilejskom regióne bola táto udalosť silne naviazaná na humanistickú tradíciu. Na to v tomto regióne charakteristicky nadväzujú aj otvorenosť, tolerancia a vnímanie dôležitosti mieru. Región sám ich naplňuje už z čisto z geografického hľadiska, keďže sa rozkladá na území troch krajín a je takto poznačený schopnosťou prekonávať hranice.
 
Kresťanské cirkvi a komunity Bazilejského regiónu sú presvedčené, že rôzne spôsoby ako chápať nasledovanie Krista nie sú prekážkou na spoločnej ceste kresťanov a kresťaniek. O to väčšmi: "sme mnohí jedno telo v Kristovi" a "rozličné dary" každého z nás prispievajú k vzájomnému obohateniu a k upevňovaniu nášho spoločenstva (Rim 12,5-6). 
 
Kresťanské cirkvi a komunity z Bazilejského regiónu spolu so všetkými, ktorí sú nám blízky aj v ich veľkej rozličnosti, súc povzbudení našou špecifickou tradíciou byť otvorení voči svetu, radujeme sa, že môžeme otvoriť naše chrámy, domovy a srdcia našim budúcim hosťom a prijať ich na ďalšej etape Púte dôvery na Zemi."

Viacerí predstavitelia bazilejských cirkví prišli aj do Rigy

Počas tlačovej konferencie zorganizovanej pri príležitosti tohto oznámenia sa k nemu vyjadrili viacerí predstavitelia cirkví, ktorí boli prítomní v Rige. Medzi nimi aj Lukas Kundert, prezident Reformovanej Cirkvi Bazilejského kantónu. Tu je úryvok z jeho príspevku:

"Európske stretnutie mladých vnímame ako šancu spoločne uvažovať nad úlohou kresťanstva a cirkví v našom regióne. V tomto zmysle, nech fakt, že sa rok Reformácie ukončí ekumenickým stretnutím zdôrazní to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje."

Nato Stefan Kemmler, dekan Katolíckej cirkvi v Bazileji povedal:

"Kresťanské cirkvi a komunity z Bazilejského regiónu sa tešia z budúcich stretnutí s mladými z celej Európy. Máme radosť, že sa môžeme vzájomne deliť s kresťanmi rôznych horizontov a tešíme sa, že budeme na tomto stretnutí u nás môcť žiť solidárnosť, čo prekonáva hranice,"