TAIZÉ

Brat Alois, prior Taizé

 
Brat Alois (Alois Loeser) sa narodil 11. júna 1954 v Bavorsku, potom vyrastal v Stuttgarte. Jeho rodičia sa narodili a vyrástli v Sudetoch, teda v Československu. Pôvodom je Nemec, no v roku 1984 prijal francúzske občianstvo. Je katolík.
JPEG - 20.1 KB

Ako mladý od roku 1970 navštevoval Taizé, potom tu strávil niekoľko mesiacov v rokoch 1973-1974 ako dobrovoľník a pomáhal pri stretnutiach mladých. V roku 1974 prijal modlitebné rúcho komunity. Absolvoval teologické a duchovné vzdelanie pre mladých bratov, a potom 6. augusta 1978 zložil večné sľuby. Odvtedy žije v Taizé.

Ako brat venoval mnoho času počúvaniu a sprevádzaniu mladých.

JPEG - 21.2 KB

Až do pádu Berlínskeho múru, sprvu ako dobrovoľník, neskôr ako brat veľa ráz navštívil krajiny strednej a východnej Európy, aby povzbudil tamojších kresťanov ešte v čase, keď boli pod vplyvom komunistického režimu.

V tomto období koordinoval organizáciu medzinárodných stretnutí v Taizé a tiež európskych stretnutí vo viacerých metropolách na kontinente.

Keďže sa veľmi zaujímal o hudbu a liturgiu, pripravil publikáciu novej knihy o modlitbe komunity "Modlitba na každý deň", a tiež zložil niekoľko piesní z Taizé.

V súlade s Regulou Taizé, podľa ktorej si prior určí svojho nástupcu, brat Roger udáva jeho meno počas koncilu bratov v januári 1998. Tajne si ho vybral už v roku 1978. Unavený a pokročilého veku, v januári 2005 brat Roger ohlásil, že v priebehu roka brat Alois začne svoju službu.


Brat Alois sa stal priorom komunity po smrti brata Rogera, 16. augusta 2005.

Úlohou priora je povzbudzovať napredovanie komunity a podnecovať jednotu a spoločenstvo medzi bratmi. "Keď ma už pred dlhým časom brat Roger požiadal, aby som sa pripravil na prebratie zodpovednosti za komunitu, nedal mi návod, nepovedal mi, ako vykonávať túto úlohu, ale zanechal mi tieto slová: pre priora, ako aj pre bratov, sú rozvaha, milosrdný duch, nevyčerpateľná dobrota srdca nenahraditeľnými darmi."

Brat Alois napĺňa túto službu v Taizé a tiež navštevujúc bratov, ktorí pôsobia v bratstvách v Brazílii, v Bangladéši, v Kórei, v Senegale, v Keni: "Dvadsať našich bratov žije v malých bratstvách na iných kontinentoch. Tým chceme byť blízko chudobným a premosťovať tak rôzne kultúry."

JPEG - 31.4 KB
In Goma, North Kivu, 2012

Spoli s bratmi, brat Alois pokračuje v animácii "púte dôvery", ktorú začal brat Roger pred viac ako tridsiatimi rokmi. Táto púť zahŕňa predovštkým každoročné európske stretnutie v jednom z veľkých miest kontinentu a strieda ho stretnutie mladých v Ázii, v Afrike a Latinskej Amerike: "Pojračujúc púť dôvery na zemi, ktorá zhromažďuje mladých z mnohých krajín, vždy hlbšie chápeme túto skutočnosť: všetci ľudia tvoria jednu rodinu a Boh prebýva v každom človeku bez výnimky."

Aby mladým pomohol chápať vieru, vydal knihy "Oser croire" (Odvážiť sa veriť), v ktorej vysvetľuje podstatu kresťanskej viery výkladom zmyslu veľkých kresťanských sviatkov a "Pèlerins de confiance" (Pútnici dôvery), kde mimo iného preberá od roku 2006 každoročne publikované listy mladým. "Toľko mladých mohlo lepšie pochopiť: viera nie je na prvom mieste priľnutím k pravdám, ale osobným vzťahom s Bohom. Centrom našej viery je Zmŕtvychvstalý prítomný uprostred nás, ktorý má osobné spojenie lásky a dôvery s každým."


JPEG - 16.9 KB
With Pope Francis

V doprovode iných bratov, brat Alois pravidelne navštevuje predstavených Cirkví: pápež Benedikt XVI ho prijal každoročne, niekoľko ráz sa stretol s pravoslávnym patriarchom Bartolomejom Konštantínopolským a patriarchom Kirillom Moskovským, navštívil Ekumenickú Radu Cirkví, anglikánskeho arcibiskupa z Canterbury.

JPEG - 18.6 KB
V Konštantínopole, s patriarchom Bartolomejom I

"Týmito návštevami by som chcel ukázať, že s bratmi dychtivo hľadáme spoločenstvo medzi kresťanmi. V Taizé by sme chceli prispieť k tomu, aby sme viac zviditeľnili spoločenstvo, ktoré v Kristovi existuje medzi všetkými pokrstenými."

JPEG - 20.8 KB
Patriarch Kirill and brother Alois, Easter 2011

JPEG - 27.5 KB
Archbishop Justin Welby and brother Alois, 22 March 2013
©Picture Partnership/Lambeth Palace