TAIZÉ

Budúce Európske stretnutie bude v Taliansku v Turíne

 
Vo Vroclave, kde sa na 42. Európskom stretnutí komunity z Taizé zišlo 15 000 mladých, brat Alois ohlásil, že to budúce stretnutie o rok sa bude konať v talianskom meste Turín v čase od 28. decembra 2020 do 1. januára 2021.

Turínsky arcibiskup, Mgr Cesare Nosiglia prijal pozvanie do Vroclavi, aby si naživo mohol vypočuť oznámenie. Potvrdzuje: "Ohlásenie brata Aloisa o tom, že mesto Turín sa stane miestom budúcej etapy "púte dôvery na zemi" napĺňa naše srdcia radosťou a silno sa nás dotýka.V mene celej Turínskej arcidiecézy a tiež ostatných kresťanských cirkví na našom území by som chcel bratovi Aloisovi a komunite z Taizé vyjadriť úprimnú vďačnosť. Toto oznámenie je pre nás potvrdením silného puta ale tiež ovocia dlhej púte priateľstva s komunitou s Taizé."

Európske stretnutie sa v tomto meste bude konať po prvýkrát v jeho histórií, avšak už po Ríme (1980, 1982, 1987 a 2012) a Miláne (1998 et 2005) už siedmy krát na území Talianska.