TAIZÉ

Európske stretnutie v Turíne sa bude konať na konci decembra roku 2021

 

Vzhľadom k pandémii COVID-19 bolo po konzultácii s miestnymi cirkevnými spoločenstvami a štátnymi úradmi rozhodnuté odložiť európske stretnutie v Turíne o rok. Bude sa konať od utorka 28. decembra 2021 do soboty 1. januára 2022.