TAIZÉ

V ústrety k novej solidarite

Za viac ako tridsať rokov vytvorila „púť dôvery na zemi“, ktorú začal brat Roger a komunita z Taizé neprerušenú niť veľkých i malých stretnutí v mnohých krajinách sveta.

Na konci decembra 2011 v Berlíne otvoril brat Alois novú etapu tejto púte dôvery, keď odporučil zamyslenie do nasledujúcich rokov nad témou „novej solidarity“.

Ide i to, aby bolo mladým zo všetkých kontinentov umožnené zmobilizovať svoje sily, zhromaždiť svoje očakávania, tušenia a skúsenosti a aby bol celý tento výskum ujednotený na zhromaždení, ktoré sa bude konať v Taizé v auguste 2015.

Dnes sa niektorí mladí pýtajú: ako obnoviť záväzok voči druhým? Toto smerovanie „v ústrety novej solidarite“ by chcelo byť echom zdieľaného entuziazmu, chcelo by dať nový dych modlitbovým skupinám a zjednotiť spoločné uvažovanie nad výzvami dnešného sveta.

Rubrika tejto stránky bude obsahovať pravidelne publikované novinky, svedectvá mladých nad konkrétnymi témami, návrhy na spoločné modlitby a na zdieľanie v skupinkách.