Niemcy, maj 2010

Bracia z Taizé uczestniczą w Ekumenicznych Dniach Kościoła w Monachium

Jak każdego roku w czasie katolickich czy protestanckich kongresów w Niemczech, bracia uczestniczyli w drugich Ekumenicznych Dniach Kościoła w Monachium.

W piątkowy wieczór miała miejsce „noc światła”, wieczorna modlitwa ze śpiewami z Taizé zorganizowana w jednej z wielkich hal centrum olimpijskiego. Hala może pomieścić 6000 osób, a z braku wolnych miejsc wielu wiernych uczestniczyło w modlitwie dzięki zamontowanym na zewnątrz głośnikom. W czasie modlitwy brat Alois powiedział: „Każdy z nas może przekazywać innym nadzieję w Chrystusie.”

W centrum olimpijskim mieścił się również „punkt spotkań Taizé”. Pomagająca w nim Julia pisze:

„W czasie kongresu zorganizowano ’centrum młodych’ oferujące młodym ludziom wiele interesujących możliwości. W samym środku wszystkich działań znajdowała się hala, gdzie bracia modlili się wraz z młodymi ludźmi. Odwiedzający zatrzymywali się w tym miejscu i pozostawali na modlitwę przyciągani ogromną ikoną, którą widać było przez otwarte drzwi hali. Wielu z nich znało Taizé tylko z pieśni lub w ogóle nie słyszało o tym miejscu. Po modlitwie pytano nas, czym jest Taizé i jak można wziąć udział w spotkaniach młodych. Często słyszeliśmy również, jak pięknym jest to, że w trakcie tego zabieganego dnia można znaleźć spokojne miejsce i zatrzymać się tam na półgodzinną modlitwę.”

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article10353.html - 17 April 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France