Саобраћајна карта

GPS координате Тезеа: Lat/Lon: N46.51355 E4.67708 UTM: 31T 628650 5152490

Поштанска адреса:
Communauté de Taizé
71250 TAIZÉ
Француска

Обратити пажњу: постоји неколико Тезеа у Француској! Ако тражите адресу преко вашег GPS система за навигацију веома је важно да унесете:
"71250 Taizé"

Taizé на Google Maps [https://goo.gl/maps/xNMEQQnPSLz]

Printed from: https://www.taize.fr/sr_article10718.html - 23 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France