Filipíny

Pokračovať púť dôvery po stretnutí v Manile

JPEG - 13.1 KB

Keď sme sa po Veľkej Noci vrátili na Filipíny, konštatovali sme, že "púť dôvery" pokračuje tak v Manile, ako aj vo viacerých regiónoch krajiny. Na medzinárodnom stretnutí mladých vo februári sa zúčastnilo niekoľko tisíc mladých. V priebehu piatich dní sa spoločne modlili a uvažovali nad témou: "Smäd po živote v plnosti - volanie pretvárať svet" (List z Číny). Tieto chvíle v nich rezonovali ďalej tak prirodzene až do návratu do farností a spoločenstiev až mnohí chceli na tejto ceste púte pokračovať.

Bolo veľmi oslovujúce vidieť, ako pútnici, ktorí boli v Manile, zdieľali svoju skúsenosť s tými, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť.

Hneď po našom príchode sme šli na autobus, ktorý nás doviezol do mesta San Jose, Nueva Ecija, kde sa v priebehu piatich dní zhromaždili mladí z niekoľkých diecéz centra Ile de Luzon na miestnu púť. V priebehu dňa boli mladí vo svojich hostiteľských rodinách aby sa zdieľali nad biblickým textom spôsobom "Lectio divina" medzi jednotlivými generáciami s ľuďmi, ktorí žijú z toho, čo im dá úroda. K večeru, tesne pred západom slnka sa mladí zo všetkých miest zbiehali k ryžovému mlynu na spoločnú modlitbu. Na začiatku modlitby zapadajúce slnko zaplavilo ikony zlatistým svetlom - bol to nádherný záver dňa...

JPEG - 10.8 KB

V Legazpi sa viac ako tisíc mladých pripravovalo na sledovanie volieb 10. mája. Skupiny mladých z cirkvi sa schádzali v PPCRV (Parish Pastoral Council for Responsable Voting), aby svojou prítomnosťou overovali, že voľby sú počas kampane a v deň ich priebehu hlasovania korektné, čestné, spravodlivé a pokojné. Mladí zo všetkých regiónov sa zišli vo štvrtok večer. Začali sme spoločnú modlitbu. Mnohí prišli, aby nabrali silu vo vzťahu k Bohu, v modlitbe a speve, v počúvaní Božieho slova a vo chvíľach ticha vidiac, že ich služba je dôležitá. Počas celej noci prispievali k praktickým prípravám rôzne dielne. Pred východom slnka sme sa zhromaždili na kopci pred veľkolepou sopkou Mayon, aby sme tu slávili sv.omšu s biskupom Joelom Bazlonom, ktorý je zodpovedný za pastoráciu mladých na Filipínach. Krása stvorenstva bola v toto ráno veľmi mocná. Sopka nás zároveň upozorňovala na výzvy, ktoré nám Boh vždy znova predkladá. Biskup vo svojej homílii prítomných povzbudil prípomínajúc, že v Bohu nájdeme silu ku všetkej našej angažovanosti.

JPEG - 17.1 KB

Boli sme tiež pozvaní na stretnutie v Malaybalay v Mindanao. Na stretnutí sa zišli tí, ktorí spolupracujú na pastorácii mladých, aby tu koordinovali činnosť do budúcich rokov. Svoj program zavŕšili účasťou na spoločných modlitbách a biblických úvodoch, tiež zdieľaním v skupinkách. Dobrovoľníci pripravovali v záhrade na otvorenom ohni jedlo pre všetkých. Mladí kresťania z oblasti Miandanao priviedli na stretnutie v Manile aj svojich moslimských priateľov. Nor Asiah Madale Adialao, moslim, napísal pre celokrajový denník mladých veriacich tieto riadky:

"Taizé... cesta pre mier a pre dialóg. Za tie roky, čo sa angažujem v záujme medzináboženských stretnutí, uvedomil som si, že nie som o nič iní, ako obyčajní ľudia ktorí snívajú o pokojnom svete, o takom, kde môžu žiť ľudia rozličných kultúr a orientácií. […] Cesty ma zaviedli na osobné stretnutie s púťou dôvery Taizé. Po tom, čo som videl katolíckeho kňaza, domorodú sestru a mňa, presvedčeného učeníka islamu, ako sa s rovnakým nadšením podieľame na pokoji a dialógu, zostal som udivený, vidiac aj ďalších ľudí rozličných smerovaní ako sa stávajú skutočnými partnermi na vytváraní mieru. Táto skúsenosť poznačila novú etapu porozumenia a rozvoja podstaty dialógu. Ako moslim nemôžem zabudnúť na vrúcnu pohostinnosť Kongregácie sestier, ktoré nás prijali. Bolo úžasné byť prijatý tak radostnými srdciami. Bol som veľmi dojatý, keď sme spoločne prežívali čas modlitby, tak tichého momentu, v ktorom sa nedalo počuť iné, ako vlastné myšlienky a úprimné túžby po pokoji, ktoré trvajú vo všetkých ľuďoch, kráčajúcimi všemožnými životnými cestičkami."

JPEG - 25.4 KB

V regióne Bohol priviedli modlitby a stretnutia mladých do Talibonu a Tagbilaranu. 12. mája sme boli pozvaní do Puerta Princessa (Palawan). Mladí sa tu od februárového stretnutia spoločne modlia v solidarite s obeťami zemetrasenia na Haiti a v Čile, ako ich k tomu vtedy pozval brat Alois. Modlitby pokračujú tiež inde, v celom okolí Manily.

Koľko znovuobjavenej radosti asi s päťdesiatkou chlapcov vo väzení pre nezletilých! Navštívili sme ich na popolcovú stredu, aby sme sa spolu s nimi modlili a uvažovali nad odpustením. A tak bolo možné ich znovu navštíviť aj po Veľkej Noci. Medzičasom sa mnohí z nich naučili niektoré piesne naspamäť. V duchu veľkonočnej radosti sme sa modlili a zdieľali o pokoji a radosti, ktoré prežívali účeníci v deň Veľkej noci v stretnutí so Zmŕtvychvstalým. Vo chvíli odchodu nám zamávali a prosili: "prosím vás, vráťte sa a modlite sa za nás!" Prísť na návštevu, spoločne sa modliť, vypočuť sa vzájomne, mať účasť na ťažkých momentoch a na radosti života - práve to je v srdci evanjelia. Takto pokračuje púť pre každého, zostávame spojení v modlitbe, až kým sa znovu nezídeme.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article10985.html - 29 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France