Video

Brat Roger: Slobodní na obraz Boží

S cieľom pripomenúť si 70. výročie Taizé a 5. výročie od smrti brata Rogera, budú v priebehu roku 2010 začiatkom každého mesiaca vychádzať na tejto stránke úryvky dosiaľ nepublikovaných videí s bratom Rogerom.

See other videos [http://www.vimeo.com/channels/taizecommunity]

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article11055.html - 27 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France