Madrid

Zdravotní záležitosti

Ujistěte se před odjezdem, že máte s sebou všechny potřebné doklady a informace o cestovním pojištění.

Mladí do 18 let si s sebou musí přivézt formulář písemného souhlasu rodičů, že se setkání mohou zúčastnit (stáhněte si zde [http://www.taize.fr/IMG/xls/parental_agreement_fr_en.xls]). Tento formulář uvede jméno osoby, která bude během celého pobytu právně zodpovědná za všechna rozhodnutí ohledně nezbytného lékařského ošetření.

Občané Evropské unie si s sebou přivezou Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Ten budete potřebovat pro náhradu všech nákladů na zdravotní péči.

Prosíme, zkontrolujte, že jste řádně očkováni a očkování neztratila platnost. Pokud jste v nedávné době prodělali infekční chorobu, ujistěte se před tím, než přijedete na setkání, že už nemůžete nikoho nakazit. Lidé trpící chronickou nemocí si s sebou přivezou léčiva potřebná pro dobu pobytu a cestu stejně jako informace vysvětlující jejich použití.

Telefonní číslo pro všechny informace i naléhavé záležitosti:
+48 718 808 400
bude sloužit 24 hodin denně během setkání.

Tyto informace jsou určeny výhradně těm, kdo se přihlásili k účasti na setkání.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article11670.html - 25 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France