Αδελφός Αλοίς 2011

Επιστολή από τη Χιλή

PDF - 340.8 ko

Printed from: https://www.taize.fr/el_article11882.html - 27 January 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France