Αδελφός Αλοίς 2011

Επιστολή από τη Χιλή

PDF - 340.8 ko

Printed from: http://www.taize.fr/el_article11882.html - 10 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France