Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tijd door het jaar 8

Lied

Psalm

Prijs de heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

De heer doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.

Liefdevol en genadig is de heer,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem aanbidden.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

Uit: Psalm 103

Lezing

Mijn volk, waarom beweer je: “Mijn weg blijft voor de heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht”? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Jesaja 40:27-31

of

Jezus zei: “Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. (...) Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.”

Lucas 6:27-33,35

Lied

Stilte

Lofgebed

Heer, onze God, u bekommert zich niet om het uiterlijk, maar om ons innerlijk, in u is vergeving.

Heer, onze God, u vernieuwt in ons de vrede van het hart en een serene vreugde.

Opgestane Christus, u bent met allen, zelfs met hen die zich niet bewust zijn van uw aanwezigheid.

Opgestane Christus, u legt in ons hart het verlangen naar uw koninkrijk.

Opgestane Christus, u roept ons op om de vruchten van de aarde en van het werk te delen.

Heer, onze God, door Christus is ons de volheid van het leven geschonken.

Heer, onze God, in uw handen leggen wij heel ons leven.

Onze Vader

Gebed

Jezus, onze vrede, door de heilige Geest komt u altijd tot ons. Zo is er in het diepst van onze ziel verwondering over een aanwezigheid. Ons gebed kan heel arm zijn, maar u bidt in ons.

of

Gezegend zijn zij die God en zijn Christus zoeken. Gezegend die eenvoudig van hart zijn volgens het evangelie.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 29 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France