Poselství bratra Aloise přátelům v Japonsku

Drazí japonští přátelé,
my, bratři v Taizé i ve fraternitách po celém světě, sdílíme utrpení, které zasáhlo Japonsko. Víte přece, jak moc je nám vaše země drahá. Naše srdce trpí a pláčou s těmi, kdo zakoušejí utrpení.

Jsme zasaženi nepochopitelným utrpením nevinných. Chtěli bychom přinášet svědectví o Božím soucitu a v tomto žalu podporovat modlitbou vás, vaše rodiny, japonské církve, mladé lidi, které známe, a všechny obyvatele vaší země.

V Taizé od prvního dne svěřujeme Bohu všechny oběti zemětřesení. Dnes jsem v kostele vyslovil tuto modlitbu: „Kriste Ježíši, chceme ti být stále nablízku. Svěřujeme ti žal všech, kdo zde na zemi poznali lidské utrpení. Prosíme tě za oběti zemětřesení a tsunami v Japonsku. Svěřujeme ti naše přátele a známé, kteří zde v dnešní bolestné době žijí. Dej jim všem poznat svou blízkost a soucit.“

Zůstávám s vámi v bratrské blízkosti.

bratr Alois
představený komunity Taizé

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article12179.html - 31 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France